Det planlagte mobilitetshuset på Frogner møter stadig sterkere politisk motstand. Tegning: Niels Torp
Det planlagte mobilitetshuset på Frogner møter stadig sterkere politisk motstand. Tegning: Niels Torp

Et parkeringshus for elbiler på Frogner møter økende motstand

� Vi mener anlegget er unødvendig. I tillegg frykter vi at Oslos undergrunn blir en enda større sveitserost enn hva den allerede er, sier MDGs Harald Nissen.

Publisert

Miljøentusiastene i firmaet Grønnere Oslo ønsker å bygge et underjordisk parkeringshus for elbiler og elsykler på Frogner. Siden plan- og bygningsetaten har satt foten ned for forslaget, er det sendt videre til behandling i bystyrets organer.

Før jul fikk firmaet bystyrerepresentanter fra Arbeiderpartiet med seg på ideen. Men nå møter planene motstand hos flere av partiene i bystyret.

MdG:— Prosjektet er unødvendig

Gruppeleder for Miljøpartiet de Grønne, Harald Nissen, gjør det klart overfor VårtOslo at han ikke vil støtte utbyggingsplanene når saken kommer til behandling i bystyret.

— Vi mener dette er et unødvendig prosjekt. Sånn vi ser det, er dagens løsning med innføring av beboerparkering en mye bedre løsning på parkeringsbehovet i bydelen, sier Nissen.

Han viser til erfaringer fra Oslos nabokommuner, som viser at store parkeringshus ofte blir brukt av folk som kommer langveisfra og ikke lokalbefolkningen selv.

Frykter undergrunnen blir en stor sveitserost

En annen sterk innsigelse mot bygging av et slikt anlegg er at det skal legges under bakken. Nissen frykter at bakken under hovedstaden med dette vil bli en enda større sveitserost enn hva som er tilfellet i dag. Dette ser han flere store utfordringer ved.

Miljøpartiets gruppeleder i bystyret, harald Nissen, sier nei til planene om underjordisk garasjeanlegg for elbiler på Frogner. Foto: Oslo MdG
Miljøpartiets gruppeleder i bystyret, harald Nissen, sier nei til planene om underjordisk garasjeanlegg for elbiler på Frogner. Foto: Oslo MdG

— Det er et stort behov for infrastruktur under bakken her i byen. Oslo kommune har hatt et arbeid gående som heter undergrunnsprosjektet. Det er på ingen måte sikkert at det er parkeringsplasser som bør prioriteres. Vi burde hatt en langsiktig plan for hvordan vi skal disponere hele undergrunnen i Oslo framover, sier han.

Nissen peker også på de juridiske utfordringene en utbygging under bakken gir.

— Juridisk kan det være et spørsmål om hvem som har eiendomsretten for anlegg under bakken. Vi vil ikke være med på å skape en presedens nå som kan gjøre det vanskeligere for offentlige interesser i framtiden eller å skape konflikter med tomteeiere som får nye «eiere» under eiendommene sine, påpeker han.

Motstand fra SV

Nissen er ikke alene om sin skepsis til planene om et underjordisk parkeringshus. Både Venstre og SV er svært lunke, uten at de har tatt endelig stilling til forslaget. Begge partiene gir likevel uttrykk for at de vil lytte til anbefalingene fra sine lokallag på Frogner når de bestemmer seg.

I Frogner SV er man helt klare på at man ikke ønsker et slikt anlegg i bydelen.

 Istedenfor et nytt parkeringsanlegg, bør det satses på kollektivtilbudet og bedre fremkommelighet for sykkel. Utbyggingen av et stort underjordisk parkeringsanlegg er ikke gratis, og vi mener andre tiltak vil gi bedre miljøgevinst for pengene, sa leder i Frogner SV, Kari Harnæs Hoel til VårtOslo i november i fjor.

Venstre heller mot et nei

Heller ikke Venstre i bydelen er veldig begeistret for planene.

— Vi har diskutert  planene sammen med partigruppa i bystyret. Gruppa vil vente med å ta stilling til det, og vi lokalt vil samtale med lokale grupper for å skape et helhetsinntrykk før vi tar endelig stilling. Men vi heller nok mot å si nei til prosjektet, sier Tore Wilken Nitter Walaker i Frogner Venstre.

Powered by Labrador CMS