Antallet ran gikk ned i fjor, men gullsmeden i Maridalsveien på Sagene ble forsøkt ranet.
Antallet ran gikk ned i fjor, men gullsmeden i Maridalsveien på Sagene ble forsøkt ranet.

Økning i seksuallovbrudd i pandemi-året 2021. Men nedgang i ran og ungdomskriminaliteten

– Seksuallovbrudd er svært høyt prioritert. Det pågår nå en viktig prosess i Oslo politidistrikt for å se hvordan vi samlet kan håndtere straffesaker best mulig – og her er seksuallovbrudd et sentralt område.

Publisert

Pandemien endret i perioder folks sosiale liv, blant annet mindre bruk av offentlige rom og økt bruk av digital samhandling og kommunikasjon. Det har også påvirket kriminalitetsbildet viser statistikken for Oslo politidistrikt i 2021.

For året som helhet ble det totalt registrert 66 162 anmeldelser. Antallet var særlig lavt fram til mai 2021 og sank igjen ved innføring av nye tiltak i slutten av november. Også i 2020 fulgte anmeldelsene utviklingen i smitte og smittevernstiltak.

Les også: En gruppe engasjerte ungdommer gjør noe med forsøplingen gatelangs på Grønland og Tøyen

Nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten

Antall anmeldelser med mistenkte under 18 år gikk ned fire prosent i 2021 og er sju prosent under snittet i prepandemiperioden, som er de fem årene før pandemien. Antall under 18 år som ble anmeldt for fire forhold eller mer er 154 personer, som er stabilt.

Det har vært en betydelig nedgang i antall ran i 2021, mens voldslovbrudd ellers har vært stabilt.

– De få unge som begår mye og alvorlig kriminalitet bekymrer oss. Både kommunene og Oslo politidistrikt vil satse ytterligere på det forebyggende arbeidet mot denne gruppen, sier visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari.

Visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari er bekymret for de få unge kriminelle som er svært aktive.
Visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari er bekymret for de få unge kriminelle som er svært aktive.

Seksuallovbrudd økte betydelig

Antall anmeldte seksuallovbrudd økte i 2021 med 22 prosent (211) etter en mindre økning i 2020 (fire prosent). Antall i 2021 var 16 prosent over snittet for den 5-årige prepandemiperioden.

Økningen i seksuallovbrudd gjaldt primært anmeldelser av voldtekt (inkl. forsøk), der veksten i voldtekter av barn under 14 år som vi så i 2020, fortsatte i 2021. Antallet var over dobbelt så høyt som i prepandemiperioden. Økningen omhandlet digitale overgrep, og gjenspeiler avdekking av disse.

For voldtekt av personer over 14 år økte antallet anmeldelser med 24 prosent i 2021, og var ti prosent høyere enn snittet i prepandemiperioden. Antallet var særlig høyt i sommermånedene og i oktober og sammenfaller i tid med åpning av samfunnet med færre smittevernstiltak.

En gjennomgang av 135 voldtektsanmeldelser mai-september, viste at over halvparten (52 prosent) var festrelatert med rus involvert, mens 22 prosent omhandlet relasjonsvoldtekt. Færre enn 1 av 10 gjaldt overfallsvoldtekt, de fleste med gjerningstidspunkt i mai, juni eller juli. Nær tre fjerdedeler av de 135 anmeldelsene gjaldt hendelser innendørs og drøyt halvparten hadde gjerningssted i sentrumsbydelene i Oslo.

Pressemelding fra Oslo politidistrikt

– Seksuallovbrudd er svært høyt prioriterte saker. Å avdekke flere saker er et ønsket mål. Det pågår nå en viktig prosess i politidistriktet for å se hvordan vi samlet kan håndtere hele porteføljen av straffesaker best mulig – og her er seksuallovbrudd et sentralt område. På dette feltet jobber vi med å identifisere tiltak og i tillegg ytterligere styrke politiets innsats på den digitale arenaen. Her er det også viktig at samfunnet og foreldre tenker forebygging, slik at vi sammen kan gjøre barn og unge mindre sårbare på nettet, sier Cecilie Lilaas-Skari.

Ran og vold med skytevåpen

Anmeldelser av ran med skytevåpen ble redusert fra 35 til 21. Derimot økte antallet vold med skytevåpen og var særlig høyt i august.

En analyse av anmeldte hendelser høsten 2021 viste at både spenninger i kriminelle miljøer og belastninger knyttet til rusmisbruk/psykisk sykdom så ut til å ligge til grunn. Pandemien kan ha virket inn på begge disse samfunnsfenomenene.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte saker var på 75 dager, mot 98 i 2019 og 79 i 2020. Oppklaringsprosenten for det samlede antallet saker i 2021 var på 34 prosent, mot henholdsvis 36 prosent og 39 prosent de to foregående år.

Powered by Labrador CMS