Aksjonister fra Handikapforbundet markerte i går misnøye med avstanden mellom vogn og plattform på t-banen. Foto: Handikapforbundet
Aksjonister fra Handikapforbundet markerte i går misnøye med avstanden mellom vogn og plattform på t-banen. Foto: Handikapforbundet

Sporveien: – Dagens avstand mellom t-bane og plattform har Handikapforbundet selv godkjent

Publisert Sist oppdatert

– Vi tar universell utforming av t-banen på alvor og har investert milliarder i oppgradering, sier Sporveien. Nå vil de møte Handikapforbundet.

I går aksjonerte Handikapforbundet på grunn av gapet mellom t-bane og plattform. De mente politikerne og Sporveine ikke gjorde nok for å tilrettelegge for rullestolbrukere. Ifølge kommunikasjonssjef ved Sporveien, Cato Asperud, følger t-banen den tekniske normen som Handikapforbundet selv har godkjent.

– Mindre enn 7 cm mellom bane og plattform kan vi ikke ha i Oslo. Det handler om at dørene, som slår utover, må kunne åpne seg under alle forhold. 7 cm og opp til et avvik på 10 cm har Handikapforbundet selv akseptert, sier han.

Bruker milliarder på universell utforming

Asperud er uenig i at det fins noen vrangvilje fra Sporveiens side mot å tilrettelegge for funksjonshemmede. Han mener tvert imot at Sporveien bruker store ressurser på å tilrettelegge for universell utforming.

Ifølge kommunikasjonssjef Cato Asperud har Sporveien investert milliarder i universell utforming av t-banen. Foto: Sporveien
Ifølge kommunikasjonssjef Cato Asperud har Sporveien investert milliarder i universell utforming av t-banen. Foto: Sporveien

– Vi har brukt flere milliarder på å oppgradere Lambertseterbanen, Østensjøbanen, Kolsåsbanen og deler av Grorudbanen for universell utforming. Vi har sett på både tilgangen til stasjonene og avstanden mellom bane og plattform. Vi har gjort maksimalt ut av det som er mulig å gjøre.

Ikke mulig å tilpasse alle stasjoner

Dessverre det ikke mulig å tilpasse alle stasjoner til universell utforming, ifølge Asperud. En viktig begrensning er at strekningene er mellom 50 og 100 år gamle. En annen begrensning er tett bebyggelse rundt banene.

– Det er stor forskjell på å bygge helt nytt, som i København, kontra det å oppgradere et opptil 100 år gammelt system. En måte å bøte på problemet er å kjøre kortere t-banesett, men det vil gå på bekostning av kapasiteten i vesentlig grad, så det kan vi ikke gjøre, sier Asperud.

Måtte stenge Gulleråsen stasjon

Å endre utformingen av t-banestasjonene, vil mange steder kreve inngrep i forhold til bebyggelsen rundt, noe som vil koste svært mye, opptil flere milliarder kroner, ifølge Asperud.

Han trekker frem Gulleråsen stasjon som et eksempel. Her var det både stor avstand til plattformen og høydeforskjell.

– Vi prøvde å gå i dialog med naboene om å utvide stasjonen. Det lyktes vi ikke med og stengte derfor stasjonen, forteller Asperud.

– Må finne en løsning på Løren stasjon

Når det gjelder Nationalteateret t-banestasjon, og enkelte andre stasjoner, er problemet at den ligger i en bue. Da vil en av endene på banen få et større gap enn den tekniske normen på 10 cm mellom bane og plattform.

Når det gjelder Løren stasjon, har ikke Asperud målt avstanden mellom bane og plattform der, så den vil han ikke kommentere.

– Hvis det stemmer at avstanden mellom t-bane og plattform er på 14 cm, må vi finne en løsning på det, sier han likevel.

Rullestolbruker Inger Lise Kristiansen kjører inn på t-banen på Majorstua stasjon.
Rullestolbruker Inger Lise Kristiansen kjører inn på t-banen på Majorstua stasjon.

Vil møte Handikapforbundet

Etter aksjonen i går inviterte Asperud Handikapforbundet til et møte. Det takket Handikapforbundet ja til.

– Vi kan helt sikkert merke stasjonene bedre, slik at de handikappede vet hvor de må stå med rullestolene for å komme på og av banen. Kanskje kan vi lage en app, hvor vi informerer om tilgjengeligheten på de ulike stasjonene.

Nye trikker blir godt tilpasset handikappede

Asperud henviser også til dialogen Sporveien har hatt fra tidlig tidspunkt med Handikapforbundet og Blindeforbundet i forbindelse med innkjøpet av nye trikker til hovedstaden.

– Det skal investeres milliardbeløp i nye trikker. Disse vil bli svært tilgjengelige for handikappede, deriblant rullestolbrukere, sier Asperud.

– Nå har vi tatt de største grepene i forhold til universell utforming, men dette er noe vi jobber kontinuerlig med. Kommer det nye tekniske løsninger, vil vi selvsagt se på det. Men akkurat stasjonene som ligger i en sving, har vi ingen umiddelbare planer å gjøre noe med. Litt frem i tid vil den nye Fornebubanen få en ny Majorstua t-banestasjon, med universell utforming, påpeker han.