Intensivsykepleiere ved Ullevål sykehus da koronasmitten hadde truffet Norge i vår.
Intensivsykepleiere ved Ullevål sykehus da koronasmitten hadde truffet Norge i vår.

Ansatte ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet er koronasmittet. Kolleger og pasienter satt i karantene

En ansatt ved Rikshospitalet har testet positivt på covid-19, opplyser Oslo Universitetssykehus. Også tre ansatte ved Ullevål sykehus er bekreftet smittet med korona. En fjerde ansatt ved Ullevål venter på testsvar.

Publisert

— En ansatt ved thoraxkirurgisk intermediær og sengepost på Rikshospitalet har testet positivt på covid-19, skriver Oslo universitetssykehus (OUS) i en oppdatering om koronasituasjonen.

— Derfor er 13 ansatte og 4 pasienter satt i karantene, og 2 av pasientene er i karantene hjemme. Alle i karantene, unntatt den ansatte som i utgangspunktet testet positivt, har foreløpig testet negativt på covid-19, opplyser OUS.

— Operasjoner går som normalt

Sent i forrige uke ble det også avdekket koronasmitte hos flere ansatte ved Ullevål sykehus. Foreløpig har ingen innlagte pasienter ved samme avdeling testet positivt.

— Tre ansatte ved avdeling for nukleærmedisin på Ullevål testet positivt på covid-19. Vi venter fortsatt på resultatet av testen for en fjerde ansatt med symptomer. Tre andre i den berørte arbeidsgruppen er satt i karantene, samt en radiografstudent. Disse har ikke symptomer, skriver OUS.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad advarte søndag mot belastningen en ny smittebølge kan påføre sykehusene.
Assisterende helsedirektør Espen Nakstad advarte søndag mot belastningen en ny smittebølge kan påføre sykehusene.

Helsemyndighetene frykter en ny smittebølge kan bli en for stor belastning på sykehusene og resten av helsevesenet. Med mye smitte i samfunnet fryktes det at også helsepersonell smittes og må isoleres eller i karantene. Det medfører ytterligere belastninger på kolleger.

— Alle planlagte operasjoner skal gå som normalt denne uken. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og endringer i operasjonsprogrammet kan skje. Pasienter som blir påvirket av dette vil bli kontaktet av oss direkte, opplyser Oslo universitetssykehus.

Frykter belastningen på sykehusene

Søndag kveld gikk assisterende helsedirektør Espen Nakstad ut og advarte mot situasjonen som kan oppstå ved sykehusene når smitten sprer seg i befolkningen.

— På det verste i mars var det innlagt 324 på sykehus med korona i Norge. Nå nærmer vi oss 100 og det bekymrer meg mest, sa Nakstad til TV 2.

I dag holder Helse Sør-Øst en pressekonferanse klokken 12, via telefon, der blir orientert om koronasituasjonen ved sykehusene. Administrerende direktør Cathrine Lofthus vil, sammen med viseadministrerende direktør Jan Frich, gi en redegjørelse rundt intensivkapasitet og testkapasitet og beholdning av smittevernutstyr.

Oslo universitetssykehus oppdaterer innleggelsestall for koronapasienter fortløpende på egen nettside. Per mandag 9. november var det 13 innlagte pasienter med korona ved OUS. Fire av dem lå på intensivavdeling, og tre av disse pasientene fikk behandling med respirator, opplyser OUS.

Fortsatt høye smittetall i Oslo

Foreløpig er innleggelsestallene langt under nivået i mars og april. På det meste var 66 koronapasienter innlagt i vår. 29. mars lå 21 av dem på intensivavdeling og 18 fikk behandling med respirator. Hittil har OUS registrert 23 pasienter som har dødd med covid-19.

Mandag kom helseetaten i Oslo kommune med døgntall, da var det registrert 124 nye smittede i Oslo 8. november. Det er en oppgang på 34 smittetilfeller fra dagen før.

I alt er det nå registrert 1.632 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, og det er litt flere menn enn kvinner som blir registrert smittet.

Powered by Labrador CMS