Levahn mekaniske verksted på Ensjø skal bygges om til leiligheter. Foto: Live Drønen/VårtOslo
Levahn mekaniske verksted på Ensjø skal bygges om til leiligheter. Foto: Live Drønen/VårtOslo

— Levahn mekaniske verksted på Ensjø burde bli en mathall, ikke leiligheter

Publisert

— Det er synd at historiske Levahn mekaniske verksted på Ensjø skal gjøres om til leiligheter.

I sin masteroppgave tok arkitektstudent Frida Randen for seg "bilbyen", og verkstedet som i 90 år huset Norges største lokomotivfabrikk. Hun liker ikke Skanskas planer om å bygge leiligheter i, oppå og ved siden av det gamle bygget.

— Hele området ved Ensjø torg skal forandres, og når jeg så at Skanska skal endre historiske Levahn mekaniske verksted til leiligheter synes jeg det var så synd, sier Randen.

— Jeg mener det er et bygg med så høy identitetsskapende og historisk verdi for Ensjø, at det burde være et bruksbygg for alle, og ikke bare de som bor i leilighetene. I oppgaven min gjorde jeg derfor om verkstedet til en mathall, med klartrehall, bibliotek og kontorbygg rundt.

Historisk lokomotivfabrikk

Levahn mekaniske verksted på Ensjø. Foto: Live Drønen/VårtOslo
Levahn mekaniske verksted på Ensjø. Foto: Live Drønen/VårtOslo

Levahn mekaniske verksted ligger rett ved Ensjø T-banestasjen, i området som nå skal gjøres om til Ensjø torg.

Bygget er på gul liste hos byantikvaren, og regnes derfor som verneverdig. Teglsteinsbygningen ble oppført mellom 1896 og 1900 og huset i 90 år Norges største lokomotivfabrikk - Levahn Motor Co.

Det ble produsert anleggslokomotiver i bygget, og selv den dag i dag benytter jernbaneverket noen av disse lokomotivene. I 1996 ble bygningen solgt til et bilverksted, før entreprenør og prosjektutvikler Skanska nå tar over.

Slik så Levahn mekaniske verksted ut i 1950. Foto: Widerøes Flyveselskap/Helge Skappel/Oslo byarkiv
Slik så Levahn mekaniske verksted ut i 1950. Foto: Widerøes Flyveselskap/Helge Skappel/Oslo byarkiv

— Området burde blitt Ensjøs bysentrum

Skanska skriver i sin presentasjon av prosjektet "Ensjø torg" at det gamle verkstedet skal gjøres om til leiligheter, og at den nyeste delen av bygget, som ble oppført for cirka 20 år siden, skal rives og erstattes av et høyere tilbygg, også det med leiligheter.

— Jeg synes at man i stedet for å gjøre om Ensjø torg til bare leiligheter burde gjort det til et bysentrum for Ensjø, sier Randen.

Bilbyen blir boligby

Utbyggingen av Ensjø torg er en del av Oslo kommunes planer om å gjøre bilbyen Ensjø om til boligby. Transformasjonen startet i 2004, og området er planlagt ferdig i 2030. Da skal Ensjø romme opptil 7000 boliger, samt kontorlokaler.

Skanska, som er en av de store utbyggerne på Ensjø, bygger nå flere store leilighetskomplekser på Ensjø torg. Tre av dem skal ferdigstilles i 2018 og 2019, men Skanska har ikke avklart når Levahn-bygget vil stå ferdig som leiligheter.

Skanskas forslag. Levahn mekaniske verksted er murbygget i midten. Foto: Skanska
Skanskas forslag. Levahn mekaniske verksted er murbygget i midten. Foto: Skanska

Foreslo mathall i bygget

— Jeg forelska meg i historien om mursteinsbygget som utgjør Levahn. Jeg valgte i mitt forslag å bruke det til en mathall fordi jeg tror Ensjø trenger et slikt identitetsskapende knutepunkt, sier Randen.

Randens visualisering av mathallen. Foto: Frida Randen
Randens visualisering av mathallen. Foto: Frida Randen

Randen presenterte bygget som en mathall, med et påbygg i glass.

— Jeg transformerte bygget gjennom å bevare så mye som mulig at det originale, slik at man fremdeles kan oppleve historien.

Har kulturtilbud i nærheten

Selv om byggene som settes opp rundt Ensjø Torg i hovedsak er boligbygg, har Skanska planer om folkeliv i området. De skriver i sin prosjektbeskrivelse at området kommer til å ha en stor møteplass med "vannspeil, benker, lekeplasser og grønne soner" og at det er "tøffelavstand til matbutikk og andre komersielle tilbud.".

Randen mener likevel at leilighetskompleksene blir for påtrengende, og for mange.

— Det burde være åpnere for flere, og et større tilbud der.

Skanska selv legger i prosjektbeskrivelsen vekt på at området bare ligger et steinkast unna alle kulturtilbud på både Tøyen og Kampen.

Byggeområdet Ensjø torg. I bakgrunnen ligger Levahns mekaniske verksted. Foto: Live Drønen/VårtOslo
Byggeområdet Ensjø torg. I bakgrunnen ligger Levahns mekaniske verksted. Foto: Live Drønen/VårtOslo

— Ensjø torg er planlagt som et godt sted å bo

Skanska har kommet med forslag som viser området både etter en eventuell riving av Levahn mekaniske verksted, og etter å ha bevart det. Randen tror at utbyggeren egentlig skulle ønske at de kunne revet bygget.

— Jeg tror nok de i utgangspunktet håpet å kunne rive bygget, men når de nå ikke får lov, bygger de i stedet masse leiligheter klint inntil verkstedet, og det blir en litt hensynsløs måte å gjøre arkitektur på, sier hun.

Til VårtOslo sier kommunikasjonsdirektør i Skanska, Audun Lågøyr at siden han ikke har lest Randens oppgave, har han ikke noen kommentarer til saken.

— Ensjø Torg er planlagt som et godt sted å bo, med gode rammer for et urbant familieliv, sier han.

Powered by Labrador CMS