oslomodellen
Byrådet i Oslo samarbeider med NHO og LO om arbeid og arbeidsrettigheter. Byråd Inga Marte Torkildsen, byrådsleder Raymond Johansen, sjef i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, byråd Robert Steen og LO-leder Hans Kristian Gabrielsen. Foto: Bernt Sønvisen / AP

– Byrådet må spille på lag med bedriftene for å nå sine ambisjoner

Det er trist at byrådet ønsker å avvikle alt samarbeid med private aktører som ønsker å utvikle byens velferdstilbud. For eksempel Oppsalhjemmet.

Nina Solli
Nina Solli er regiondirektør i NHO Viken Oslo.

Først vil jeg gratulere Byrådet med en offensiv plattform for Oslo de neste fire årene. Byrådet har satt seg høye ambisjoner som vil påvirke byens bedrifter og næringsdrivende.

NHO Viken Oslo representerer 3745 bedrifter med over 96 000 årsverk i Oslo. De har det til felles at de på én eller en annen måte må forholde seg til kommunale krav og tiltak. Da er det viktig for meg å minne om betydningen av samarbeid og av å ta byens næringsdrivende med på råd i utformingen av tiltakene i byrådserklæringen.

Det er helt avgjørende for byrådet å få bedriftene med på laget, slik at vi sammen skal nå klimamålene. Bedriftene er og vil være en del av løsningen. Bare se på utslippsfrie byggeplasser. Bedriftene vil bidra, men trenger forutsigbarhet og tid til å områ seg for å møte nye krav.

Støtter miljøkrav

Vi støtter byrådets ønske om å utvikle markedet for gjenbruk av bygningsmaterialer gjennom å stille krav i kommunale bygg- og anleggsprosjekter. Vi setter oss gjerne ned sammen med dere for å diskutere hvilke krav dette bør være. Vi kan også bidra inn i arbeidet til den varslede strategien for sirkulær økonomi. Skal denne strategien lykkes, må bedriftene være med i utformingen av den.

Et annet tiltak er at det skal stilles krav om utslippsfri transport, der dette er mulig. Vi mener at siste del av setningen, «der dette er mulig», er nøkkelen til suksess. Skal bedriftene bruke utslippsfrie kjøretøy, må kjøretøy tilpasset deres bruk og behov være tilgjengelige i markedet. Slik er det ikke alltid i dag.

Vil gjerne ha flere i arbeid

Byrådserklæringen slår fast en tydelig ambisjon om å få flere i arbeid, noe vi støtter. Skal vi klare å finansiere velferdssamfunnet fremover, trenger vi å få flere i arbeid. Her har kommunen og bedriftene en felles interesse.

Å få flere i arbeid vil gi flere gleden det er å ha en jobb å gå til. Det vil gi flere bedrifter tilgang på viktig arbeidskraft og det vil gi flere inntekter i kommunekassen. Bedriftene vil gjerne bidra, men trenger gode og forutsigbare rammebetingelser samt en kommune som både utdanner og kvalifiserer personer som bedriftene har behov for.

Byrådet vil også videreutvikle Oslomodellen. Vi går gjerne i dialog med dere på dette. For skal vi lykkes med å ta knekken på arbeidslivskriminaliteten, må det skje i samarbeid med de seriøse bedriftene. Det skal lønne seg å drive seriøst, og vi skal luke ut de useriøse.

Oppsalhjemmet
NHO mener det er feil av byrådet av å avvikle samarbeidet med private bedrifter rundt driften av velferdstjenester. For eksempel Oppsalhjemmet, drevet av Norlandia. Foto: Kjetil Ree

Trist å avvikle privat velferd

Det er trist at byrådet ønsker å avvikle alt samarbeid med private aktører som ønsker å utvikle byens velferdstilbud. Oppsalhjemmet er et godt eksempel på et tilbud som har vunnet internasjonal heder og ære mens det ble drevet av private. Jeg hadde ønsket at byrådet ville sette høyere gevinsten av samarbeid med private bedrifter i utviklingen av velferdstilbud til byens innbyggere.

La oss legge samarbeid mellom Oslo kommune og private bedrifter til grunn. Det tjener byens innbyggere, bedrifter og politikere på.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer