DEBATT

Forbudsskilt mot mating av fugler og Jenny Rolness
– Mange tør ikke å mate når de møtes av disse skiltene. De som likevel mater, blir ofte hetset for det, forteller Jenny Rolness.

– Bymiljøetaten bløffer gjennom matingsforbud. Det er uakseptabelt

Det er uakseptabelt at bymiljøetaten bløffer gjennom et matingsforbud som ikke eksisterer. Forbudsskiltene bør erstattes med opplysningsskilt som informerer om hva slags mat fuglene foretrekker og hva som må unngås.

Publisert

Flere steder i Oslo har bymiljøetaten satt opp skilt som fraråder/forbyr mating av fugler. Med et stort kryss over en person som strør mat til ender, hevdes det at "fuglemat blir rottemat" og at mating tiltrekker fugler og gir mer forurensing.

Bymiljøetaten har selv uttalt til media at det ikke er forbudt å mate fugler og at kommunen ikke kan håndheve et forbud. Det er dumping av mat/forsøpling som er forbudt, ikke vanlig mating. Hvordan kan da bymiljøetaten sette opp slike skilt overalt i Oslo?

Blir hetset for mating

Mange tør ikke å mate når de møtes av disse skiltene. De som likevel mater, blir ofte hetset for det. Skiltene er satt opp ved fjord og elv, der fuglene har sitt naturlige habitat. Disse skiltene gjør stor skade og kan føre til sultedød for mange fugler om vinteren.

Etter matingsforbud av duer i London ble det funnet mange døde duer, som ifølge en forsker døde av sult. Duer nedstammer fra tamduer og er helt avhengige av mennesker for mat og overlevelse.

Folk som mater fugler i Oslo forteller at de ofte finner døde, avmagra fugler om vinteren. Oslofjorden er forurenset og overfisket, og både måker og vannfugler har fått redusert sitt næringsgrunnlag. Undersøkelser av lomvi og andre sjøfugler som har vært rammet av massedød viste at fuglene døde av sult.

Uakseptabelt matingsforbud

Urbane miljø byr ellers på lite naturlig føde for fugler, og mange av fuglenes leveområder er nedbygd. Mating av fugler om vinteren er en viktig del av bevaringsarbeidet for rødlista og trua arter, blant annet måker.

Det er uakseptabelt at bymiljøetaten bløffer gjennom et matingsforbud som ikke eksisterer. Forbudsskiltene bør erstattes med opplysningsskilt som informerer om hva slags mat fuglene foretrekker og hva som må unngås, som muggen og bedervet mat, og at man ikke må gi mer enn det fuglene spiser opp.

På den måten kan kommunen oppfordre til fornuftig mating og samtidig bidra til å redusere problemet med forsøpling. Det er forsøpling og dumping av uegnet mat til fuglene som er problemet, ikke vanlig fuglemating. Fuglene er så sultne at hver smule og hvert frø blir oppspist.

Gir mindre stress og depresjon

Bymiljøetaten bør med positive tiltak og opplysning vise at vi kan leve i harmoni med dyrelivet rundt oss. Studier viser at kontakt med og omsorg for livet rundt oss gir mindre stress og depresjon og bedre mental helse.

Fuglene hører til ved kyst og fjord og er en naturlig del av bymiljøet - til glede for mange. Vi må fortsatt kunne bidra til deres overlevelse, uten meningsløse forbud, som ikke engang er forbud.

Powered by Labrador CMS