Terje Laskemoen, fra bymiljøetaten, kan konstatere at Hovinbekken er full av død fisk. Foto: Per Øivind Eriksen / Ensjø Aktuell informasjon
Terje Laskemoen, fra bymiljøetaten, kan konstatere at Hovinbekken er full av død fisk. Foto: Per Øivind Eriksen / Ensjø Aktuell informasjon

– Sannsynligvis var det gift som drepte fisken i Hovinbekken for en drøy uke siden

– Utslippet tok livet av fisk og børstemark, som er avhengige av å puste under vann. Det kan tyde på et giftutslipp, for eksempel fra bensin eller klor, sier biolog Terje Laskemoen.

Publisert

For en drøy uke siden ble det funnet hundrevis av døde ørret og bekkerøye i Hovinbekken, i området fra Økern og nedover. Hva som skjedde er ennå ikke oppklart.

– Det virker som om utslippet påvirket de ømtålige gjellene fisken puster gjennom. Også små børstemark døde. Disse markene puster gjennom huden og er svært sårbare for gift i vannet. Biller og andre insekter så derimot ut til å overleve. De går opp til overflaten og puster, så de er ikke så sårbare, forteller Terje Laskemoen, som også er avdelingsdirektør for natur og forurensning i bymiljøetaten.

Vet trolig når utslippet skjedde

Laskemoen antar at utslippet skjedde en gang fra ettermiddagen mandag 6. august til morgenen etter, siden publikumshenvendelser rapporterer om levende fisk i de to foregående dagene. Funnet av død fisk ble gjort på tirsdag 7. august.

I vann- og avløpsetatens vannprøver fra bekken, ble det ikke funnet noen unormale verdier, verken før eller etter utslippene skal ha skjedd.

–  Det kan skyldes at vannprøvene er en blandprøve over en hel uke, og dersom det er et kortvarig utslipp, så er dette vanskelig å fange opp, sier Anna-Lena Beschorner, overingeniør i seksjon vannmiljø, i vann- og avløpsetaten.

I et område av Hovinbekken fra Økern og nedover lå det død fisk og børstemark. Foto: Per Øivind Eriksen / Ensjø aktuell informasjon
I et område av Hovinbekken fra Økern og nedover lå det død fisk og børstemark. Foto: Per Øivind Eriksen / Ensjø aktuell informasjon

– Byvassdrag er sårbare

– Alt tyder på at utslippet kom et eller annet sted i Økern-området, siden de døde dyrene ble funnet fra Økern og nedover. Mest sannsynlig kom utslippet inn i den nedgravde tunnelen, sier Terje Laskemoen.

– Utslippet viser at byvassdraget er sårbart. Mye mer utsatt enn et vassdrag i marka, sier Laskemoen.

Powered by Labrador CMS