Bydelspolitikerne i bydel Gamle Oslo ber kommunen snmu. De ønsker aktivitetstilbud for barn og unge framfor mathall i Olafiagangen. Foto: Helge Høifødt
Bydelspolitikerne i bydel Gamle Oslo ber kommunen snmu. De ønsker aktivitetstilbud for barn og unge framfor mathall i Olafiagangen. Foto: Helge Høifødt

– Vil en ny mathall på Grønland oppleves som inkluderende for folk med dårlig råd? Jeg tror ikke det

Da virker det alternative konseptet, «SuperGrønland», mer lovende: et nytt byrom for lek midt i det sentrale Oslo og en attraktiv og sentral møteplass for aktivitet og nytt fellesskap på Grønland.

Publisert

Tidligere i høst beskrev byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, hva en eventuell mathall i Olafiagangen på Grønland kunne innebære. Å etablere en mathall er fornuftig og «vurderes til å ha svært høy måloppnåelse», står det i utredningen som nå er ute på høring.

Utredningen er utarbeidet av bymiljøetaten med hjelp fra Norconsult. I utredningen snakkes det riktignok ikke om så konkrete ting som en mathall, men om konsepter.

Det anbefalte konseptet har fått navnet «Smaken av Grønland» og omhandler «fysiske strukturer for en markedshall, fleksibelt areal for større utendørsarrangementer, lekeplass og aktivitetssoner, tilknytning til Akerselva og tilhørende vannaktivitet og servicepunkt med sykkelparkering og tydelig gang- og sykkelakse».

Hvem skal tilbudet nå?

Et hovedproblem med utredningen er at den ikke tar stilling til hvilke grupper det er viktigst å ta hensyn til. Den manglende prioriteringen er forståelig ettersom kommunens mål for Olafiagangen «er at Olafiagangen skal være et attraktivt, trygt og velfungerende byrom. Området skal styrke Grønlands identitet og inkludere alle befolkningsgrupper».

Med andre ord, alle grupper skal inkluderes og alle er like viktig. Det høres jo fint ut det, men er det egentlig rimelig? Jeg synes ikke det.

I dag foregår det ofte dopsalg på Vaterland, og området er ikke særlig familievennlig. Foto: Amalie Bjerkem
I dag foregår det ofte dopsalg på Vaterland, og området er ikke særlig familievennlig. Foto: Amalie Bjerkem

Burde ikke synspunktene og behovene til Grønlands beboere tillegges mer vekt enn de som er på gjennomreise? Særlig tatt i betraktning at mange som bor på Grønland er økonomisk vanskeligstilt og bor trangt. Burde ikke deres behov tillegges særlig vekt? Særlig barna og ungdommene som bor trangt og har lite plass hjemme til å boltre seg på.

Og er ikke en viktig identitetsbærer av et sted nettopp dets befolkning? Vil en mathall oppleves som inkluderende for folk med dårlig råd? Jeg tror ikke det.

SuperGrønland

Da virker det alternative konseptet, «SuperGrønland», mer lovende: «et nytt byrom for lek midt i det sentrale Oslo og blir en attraktiv sentral møteplass for aktivitet og nytt fellesskap på Grønland».

Et byrom for lek er gratis og dermed tilgjengelig for alle. Videre kan en variant av en slik løsning bygge videre på gode tilbud som finnes der allerede, som Riverside ungdomshus, mulighetene for gratis lån av robåt og kajakk i Akerselva og den nye skateparken på andre siden av Grønlandsleiret.

Et nytt byrom for lek kan også gå hånd i hanske med ideen om et utvidet ungdomstilbud i området. I mars i år vedtok bydelsutvalget å be «ansvarlige byråd og Sporveiene om å se på muligheter for et samarbeid for å skape et tilbud for ungdom i deres utleielokaler, et «Star Gate» for ungdom, evt i samarbeid med Riverside».

Jenters og kvinners behov

Og sist men ikke minst er det bra om en har et særlig fokus på jenter og kvinners behov, slik stedsanalysen for Grønland anbefalte og som også bydelsdirektøren er inne på i sin saksfremstilling til bydelsutvalget.

Samlet burde disse tiltakene kunne gi et revitalisert byrom som er åpent og tilgjengelig, og samtidig gir et styrket tilbud til barn og ungdom i nærområdet. Med andre ord et skikkelig SuperGrønland!

Powered by Labrador CMS