— Sykdommen er ikke vist å smitte fra fugl til mennesker og gi sykdom hos mennesker, men man bør likevel unngå å ha direkte kontakt med syke eller døde fugler, advarer bymiljøetaten.
— Sykdommen er ikke vist å smitte fra fugl til mennesker og gi sykdom hos mennesker, men man bør likevel unngå å ha direkte kontakt med syke eller døde fugler, advarer bymiljøetaten.

Gjentar advarsel om smittsomt virus hos Oslos byduer. Frykter andre fuglearter kan bli smittet

Bymiljøetaten gjentar at folk ikke bør mate byduene. Som VårtOslo tidligere har skrevet om er det påvist smittsomt virus blant duene i byen. Flere titalls fugler er funnet døde, og nå fryktes det at andre fugler kan bli smittet.

Publisert

— Det er funnet flere titalls døde duer i flere områder i byen, skriver bymiljøetaten på sin Facebook-side søndag.

Ifølge etaten har Mattilsynet i samarbeid med Veterinærinstituttet fått gjennomført analyser som bekrefter at de undersøkte duene har vært smittet av et virus (paramyxovirus-1).

Frykter andre fuglearter kan smittes

VårtOslo skrev om den smittsomme sykdommen tidligere i uken. Og rådene fra bymiljøetaten er de samme også nå.

— Sykdommen er ikke vist å smitte fra fugl til mennesker og gi sykdom hos mennesker, men man bør likevel unngå å ha direkte kontakt med syke eller døde fugler, skriver bymiljøetaten.

— I tillegg til dette viruset, som i Oslo nå så langt kun er påvist hos byduer, kan det dukke opp fugler av andre arter som er smittet av fugleinfluensa, advarer etaten.

— Kontakt Falck ved funn av døde fugler

Her kan du lese hva bymiljøetaten mener du gjøre:

  • Mating av byduer frarådes, særlig på steder der de vanligvis blir matet og der fuglene kommer i nær kontakt med andre fuglers ekskrementer. Smitten spres lett der det er tette konsentrasjoner av duer. Dette klare rådet til alle som vil byduene i Oslo vel gis i samråd med Mattilsynet.
  • Duene bør ikke ha problemer med å finne naturlig mat på denne tiden av året. Ved funn av syke eller døde fugler der smittsom sykdom kan mistenkes skal Mattilsynet kontaktes per e-post til [email protected]
  • Dette gjelder først og fremst byduer, andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler og kråkefugler. Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.
  • Ved funn av syke eller skadde ville fugler som trenger hjelp, kontakt Falck på telefon 02222. Dersom den døde fuglen ligger på din eiendom, og Mattilsynet vurderer at det ikke er nødvendig å ta prøve av den, bør den fjernes av en voksen person.
  • Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen.
  • Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.
Powered by Labrador CMS