En syk bydue observert på Torshov.
En syk bydue observert på Torshov.

Svært smittsom virussykdom blant byduene. Flere titalls duer funnet døde

Sykdommen er ikke vist å smitte fra fugl til mennesker og gi sykdom hos mennesker, men man bør likevel unngå å ha direkte kontakt med syke eller døde fugler, sier bymiljøetaten.

Publisert

Mattilsynet har i samarbeid med Veterinærinstituttet gjennomført analyser som bekrefter at de undersøkte duene har vært smittet av et virus (paramyxovirus-1).

Flere titalls døde byduer er funnet i flere områder av byen.

Sykdommen er ikke vist å smitte fra fugl til mennesker og gi sykdom hos mennesker, men man bør likevel unngå å ha direkte kontakt med syke eller døde fugler. I tillegg til dette viruset, som i Oslo nå så langt kun er påvist hos byduer, kan det dukke opp fugler av andre arter som er smittet av fugleinfluensa.

Dette kan du gjøre:

  • Mating av byduer frarådes, særlig på steder der de vanligvis blir matet og der fuglene kommer i nær kontakt med andre fuglers ekskrementer. Smitten spres lett der det er tette konsentrasjoner av duer. Dette klare rådet til alle som vil byduene i Oslo vel gis i samråd med Mattilsynet. Duene bør ikke ha problemer med å finne naturlig mat på denne tiden av året.
  • Ved funn av syke eller døde fugler der smittsom sykdom kan mistenkes skal Mattilsynet kontaktes per e-post til [email protected] Dette gjelder først og fremst byduer, andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler og kråkefugler. Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.
  • Ved funn av syke eller skadde ville fugler som trenger hjelp, kontakt Falck på telefon 02222.
  • Dersom den døde fuglen ligger på din eiendom, og Mattilsynet vurderer at det ikke er nødvendig å ta prøve av den, bør den fjernes av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.
Powered by Labrador CMS