Illustrasjon av planlagt løsning med toveis sykling i Eilert Sundts gate. Foto/illustrasjon: Oslo kommune
Illustrasjon av planlagt løsning med toveis sykling i Eilert Sundts gate. Foto/illustrasjon: Oslo kommune

Neste uke starter arbeidet med ny sykkelrute på Frogner

Publisert

Endelig blir det sykkeltraseer i bydel Frogner, hvor sykkelviljen er stor, men veiene dårlige.

Sykkelfeltene i Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate skulle stått klare for et år siden. Nå går bymiljøetaten går i gang med arbeidet.

Frogner er blant bydelene i Oslo med høyest sykkelandel, på tross av at den også er blant bydelene som er dårligst tilrettelagt for sykling. Med nye sykkeltraseer blir det mulig for enda flere å bevege seg på sykkel i byen, samtidig som fotgjengere i større grad får fortauene for seg selv, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg i en pressemelding.

Sykkelfeltene skulle egentlig stå klare i fjor høst, men ble utsatt i ett år, blant annet fordi bydelen ønsket at tiltakene ble gjennomført samtidig med beboerparkering.

Følgende tiltak gjøres på Frogner i november:

  • Etablering av sykkelfelt mot kjøreretningen i Elisenbergveien (mellom Bygdøy allé og Frognerveien), Eilert Sundts gate (mellom Briskebyveien gate og Professor Dahls gate) og Professor Dahls gate (mellom Majorstuveien og Bogstadveien).
  • Innstramming av kryssområdet mellom Eilert Sundt gate og Professor Dahls gate med utvidelse av fortauene.
  • Syv nye fartshumper og et nytt opphøyd gangfelt.

19 av 20 støtter sykkelsating

Klimaundersøkelsen som Oslo kommune gjennomførte i 2017 viser at tre av fire osloborgere ønsker bedre tilrettelegging for sykkel, og et flertall av innbyggerne er enige i at framkommeligheten for syklende og gående bør prioriteres fremfor biler. Ifølge en holdningsundersøkelse fra 2013 støtter 19 av 20 Oslo-borgere satsingen på sykkel. Dette inkluderer også personer som ikke sykler selv.

– Ambisjonene er å skape en by som det er trygt for alle å sykle i. De nye sykkelfeltene bidrar til å binde Frogner sammen med resten av sykkelveinettet i byen. Det vet jeg veldig mange setter pris på, sier Berg.

Lan Marie Nguyen Berg. Foto: CF-Wesenberg
Lan Marie Nguyen Berg. Foto: CF-Wesenberg

LES OGSÅ: Her er sykkelplanene for ditt område

Sykkeltrafikken økte med 18 prosent

Andre gater som har fått sykkelfelt har opplevd en vekst i sykkeltrafikken det siste året. I Markveien på Grünerløkka har veksten vært dobbelt så høy som i kontrollgatene i perioden etter at sykkelfeltet kom på plass, og i Møllergata har sykkeltrafikken steget med 25 prosent på ett år. Samlet økte sykkeltrafikken i Oslo med 18 prosent i fjor sammenlignet med 2015.

LES OGSÅ: Oslo ble kåret til en av verdens beste sykkelbyer

I forbindelse med de nye sykkelfeltene på Frogner kommer det også andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Bymiljøetaten ønsker å senke hastigheten i trafikken, og derfor kommer det flere nye fartshumper, et opphøyd gangfelt og en innsnevring av det store, uoversiktlige kryssområdet mellom Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate.

Ti kilometer nye sykkelveier

Arbeidet med å legge den røde asfalten til de nye sykkelrutene starter i neste uke. Skilting og oppmerking av sykkelfeltene gjøres samtidig som beboerparkering innføres den 20. november. Beboerparkeringssonen omfatter hele bydel Frogner, unntatt Bygdøy. Målet er å bedre tilgangen på tilgjengelig gateparkering for bydelens beboere.

Henrik Ibsens gate får også sykkelfelt som skal være klare til bruk i år. Den samlede mengden med nye sykkelveier i byen blir da omkring ti kilometer.

Fakta om sykkeltraseen på Frogner:

  • Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate inngår i en av de åtte nye sykkelrutene i byen. Sykkelruta er 9,2 km lang, og knytter sammen Frogner, Bislett, Grünerløkka, Tøyen og Ensjø/Hovinbyen.
  • Sykkelfeltene, som etableres på en side av veien i de enveisregulerte kvartalene, vil gjøre det mulig å sykle mot kjøreretningen uten å måtte benytte seg av fortauet.
  • Før sommeren var prosjektforslaget i disse gatene på en omfattende 6-ukers høringsrunde blant berørte beboere, i bydelen og hos relevante offentlige organer og private organisasjoner. Til sammen fikk Bymiljøetaten inn 51 uttalelser, hvorav 33 handlet om konsekvensen tiltakene har for tilgangen på gateparkering i området.

Fakta om det nye sykkelveinettet:

  • Bystyret vedtok i april 2015 Sykkelstrategi 2015-2025. Et sentralt tiltak i strategien var å utvikle et mer finmasket og tilgjengelig sykkelveinett for Oslo. Bymiljøetaten i nært samarbeid med blant annet Statens vegvesen har derfor laget en plan for et nytt sykkelveinett for Oslo.
  • Det har vært bred involvering i dette arbeidet, blant annet av bydelene, og et utkast til plan var høst 2015 på høring. Bydel Frogner har behandlet planen administrativt og politisk, og stiller seg positive til planforslaget.