Stian Schjelderup er en av foreldrene ved Lakkegata skole som nå krever at kommunen gjør noe med Trondheimsveien, som de anser som livsfarlig for skolebarna. Foto: Vegard Velle
Stian Schjelderup er en av foreldrene ved Lakkegata skole som nå krever at kommunen gjør noe med Trondheimsveien, som de anser som livsfarlig for skolebarna. Foto: Vegard Velle

Skoleforeldre øyner håp om tiltak rundt Lakkegata skole. Får støtte både fra lokalpolitikere og Lan Marie Berg

Ukentlige er det nestenulykker utenfor Lakkegata skole. � Jeg håper vi nå kan få tiltak som bedrer hverdagen for barna våre, sier skoleforelder Stian Schjelderup.

Publisert

Klemt inn mellom sterkt trafikkerte Trondheimsveien og Sars gate ligger Lakkegata skole på Grunerløkka. Siden 2015 har foreldre ved skolen kjempet for å få satt inn tiltak for å redusere trafikkbelastningen i skolens nærområde.

Bakgrunnen er ukentlige nestenulykker, med potensielt alvorlige konsekvenser. I arbeidet med å forbedre trafikksikkerheten, har foreldrene i høst selv målt antallet fartsovertredelser i Trondheimsveien utenfor skolen, med nedslående resultat.

I løpet av åtte halvtimer i oktober og november registrerte de kjøretøyenes hastighet i gata. Resultatet var 315 fartsoverskridelser.

Bydelsutvalget ber om fartskontroller

Nå har også bydelsutvalget på Grünerløkka sett på saken, basert på foreldrenes funn. Det var Grünerløkka Venstre som spilte inn forslaget om flere tiltak for å bedre trafikkforholdene rundt skolen. Den 26. november ble forslaget vedtatt i bydelens byutviklingskomité og er nå sendt videre til de ansvarlige myndigheter.

Byutviklingskomiteen i bydel Grünerløkka ber politiet foreta hyppige fartskontroller utenfor Lakkegata skole. Foto: Stian Schjelderup
Byutviklingskomiteen i bydel Grünerløkka ber politiet foreta hyppige fartskontroller utenfor Lakkegata skole. Foto: Stian Schjelderup

Ett av forslagene, som fikk enstemmig tilslutning fra samtlige partier i komiteen, var å be politiet gjennomføre jevnlige fartskontroller ved skolen. Andre tiltak bydelspolitikerne ber om er:

  • at bymiljøetaten kommenterer forslagene til trafikksikring fra foreldrearbeidsutvalget på Lakkegata skole.
  • at Ruter bevisstgjør sine sjåfører og konduktører om at Lakkegata er en barneskole, med den risikoen det medfører, og ber dem å overholde fartsgrensen.
  • at Oslos taxisentraler bevisstgjør sine sjåfører om det samme.

Foreldre: — Håper på handling, ikke bare prat

Stian Schjelderup er forelder ved skolen og har stått i spissen for arbeidet med å gjøre skoleveien til barna ved skolen tryggere. Han er glad for vedtaket fra bydelsutvalget.

— Vi er veldig godt fornøyd med at vi nå blir hørt av bydelspolitikerne. Et enstemmig forslag gir oss håp om at vi nå endelig kan få gjort noe med trafikksituasjonen for ungene våre, sier han til VårtOslo.

De noe runde formuleringene i vedtaket, hvor lokalpolitikerne kun ber aktørene i saken om tiltak, gjør at ham likevel litt usikker.

Rundt 400 elever går hver dag til og fra Lakkegata skole. Foto: Stian Schjeldrup
Rundt 400 elever går hver dag til og fra Lakkegata skole. Foto: Stian Schjeldrup

— Jeg er litt redd for at formuleringene fra bydelspolitikerne er litt vage når det kommer til den endelige ansvarliggjøringen. Når du ber om at noe gjøres, er det ikke alltid like sikkert at ting blir fulgt opp. Vi ønsker en tydelig tilbakemelding eller enda bedre, en bestilling, fra byråden eller bystyret. Nå er det på tide at vi ser handling og ikke bare får mange fine løfter. Det vesentlige er at ungene våre får en mye tryggere hverdag på skoleveien, understreker Schjelderup.

Han slår fast at dersom foreldrene ikke ser en markant bedring i trafikkadferden, spesielt fra Ruter og taxier, vil foreldrene anmelde forholdene fortløpende.

Byråden vurderer fartsreduserende tiltak

Det er ikke bare foreldre ved Lakkegata skole eller lokalpolitikerne som er bekymret for de trafikale forholdene utenfor barneskolen. Også byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er lite tilfreds med situasjonen.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), lover å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet rundt Lakkegata skole. Foto: Arnsten Linstad
Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), lover å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet rundt Lakkegata skole. Foto: Arnsten Linstad

—  Jeg er veldig glad for det viktige lokale engasjementet. I alt for mange år har Oslo vært planlagt på bilens premisser, men dette er vi i full gang med å snu. Vi skal ha en trygg by med trygge forhold for barna våre. Dette er en prioritet for meg. Derfor har jeg nylig bedt bymiljøetaten om å sette ned hastigheten til 30 km/t i gater og vurdere fartsdempere utenfor flere skoler i indre Oslo øst, blant annet i Sars gate forbi Lakkegata skole, sier byråden.

Vil gjøre det som trengs

Hun reagerer sterkt på foreldrenes måling i Trondheimsveien, hvor fartsgrensen allerede er redusert til 30 km/t i skoletiden.

— I Trondheimsveien må jeg vurdere om det kan tas ytterligere grep, for eksempel at 30 km/t innføres som permanent fartsgrense. Samtidig håper jeg politiet vil prioritere flere fartskontroller rundt skolene våre. Jeg håper også at regjeringen prioriterer skoleveier høyere, for eksempel med å åpne for automatisk trafikkontroll på gater med 30- og 40-sone. Jeg er innstilt på å gjøre det som trengs, understreker byråden.

Powered by Labrador CMS