Bymiljøetaten ønsker ikke å stenge Løkkeveien for trafikk. Foto: Ruseløkkaaksjonen
Bymiljøetaten ønsker ikke å stenge Løkkeveien for trafikk. Foto: Ruseløkkaaksjonen

– Snart stenges Løkkeveien for biltrafikk. Det betyr kaos

Flertallet i bystyret vedtok i fjor å stenge Løkkeveien for gjennomgangstrafikk. Bare FrP stemte imot. Vi ser en rekke ulemper med stengningen.

Publisert

Løkkeveien er en viktig gjennomfartsåre, og det å stenge veien vil føre til mer kø og kaos på veiene rundt. Både Henrik Ibsens gate og Munkedamsveien vil bli sterkt rammet. Det samme vil Bygdøy allé.

Statens vegvesen og politiet har frarådet stengningen, og Bymiljøetaten mener den vil medføre økte kjørelengder. En trafikkanalyse utført av Sweco Norge AS peker på at overføring av trafikk til andre traséer vil kunne bidra til å øke antallet ulykker når hele området ses som en helhet.

Kan føre til tap av liv

Nå har også Brann- og redningsetaten kommet på banen. Løkkeveien er deres hovedtrasé til Aker brygge, Rådhusutstikkeren og Akershusstranda ved drukningsulykker i indre havnebasseng. De viser til at stengning av Løkkeveien vil medføre forsinket innsatstid, og at konsekvensen av forsinket ankomst i verste fall kan føre til tap av liv.

Denne uttalelsen førte til at Plan- og bygningsetaten i forrige uke la søknad om stengning i bero. De ber nå bymiljøetaten om å gjøre de nødvendige avklaringer både faglig og politisk før saksbehandlingen tas opp igjen.

Vi vil gjenåpne Løkkeveien

FrP er enig med de øvrige partiene i at elevene på Ruseløkka skole må ha trygg skolevei, men vi mener at sikring av krysningspunkter og nedsatt fartsgrense er bedre virkemidler enn å stenge veien. For øvrig er adkomst til nye Ruseløkka skole planlagt via Ruseløkkveien, og ikke via Løkkeveien som nå.

FrP er imot å stenge av enkeltområder eller gater for trafikk på bekostning av andre boområder. Vi vil gjøre vårt for å arbeide for at Løkkeveien gjenåpnes og vil ha dette som et viktig krav i høstens kommunevalg.

Powered by Labrador CMS