Kommunen lyser ut midler til urbant landbruk. Her en proff bybonde i ferd med å bli tatt igjen av byveksten i 1977. Bildet viser våronna på Ammerud, og pløying med hest.
Kommunen lyser ut midler til urbant landbruk. Her en proff bybonde i ferd med å bli tatt igjen av byveksten i 1977. Bildet viser våronna på Ammerud, og pløying med hest.

Har du en bybonde i magen og har spiren til en god ide for urbant landbruk? Høst fruktene av tilskuddsordningen

Vil du ha midler til å drive med dyrkning i byen, har du litt over en måned på deg til å komme opp med en god søknad. Det er noen år siden det virkelig var bønder i byen. Se de herlige arkivbildene.

Publisert

Tilskuddsordningen for urbant landbruk deler ut to millioner kroner i 2022, og 1. januar er det søknadsfrist.

Tilskuddsordningen skal få det til å gro mer og flere steder i byen, og hvis du nå plutselig fikk lyst til å sondere terrenget, er det en del ting du må vite om søknadskriteriene.

«Graving i parken»?

Et av spørsmålene du må svare på i søknadsskjemaet (som du må logge deg inn i med bankID) er om tiltaket vil bidra til å løse miljø- og klimutfordringene. Det er med andre ord en fordel å ha hårete mål.

Men det aller, aller første du må skaffe deg, er en tillatelse til å dyrke det du ønsker der du ønsker. Dersom det er kommunal grunn du vil drive landbruk på, kan det bli en utfordring. Det finnes ingen søknadsskjemaer for tillatelse til å dyrke i byen på Oslo kommunes hjemmesider. Punktet «Graving i parkareal» i St. Hanshaugen bydels søknadsskjema for leie av kommunal grunn, er det nærmeste vi kommer.

I Fillipsgate på Kampen dyrket de tobakk i bakgården. Bildet er fra krigsårene, nærmere bestemt 8. april 1943.
I Fillipsgate på Kampen dyrket de tobakk i bakgården. Bildet er fra krigsårene, nærmere bestemt 8. april 1943.

Fra plantekasser til andelsgård

Urbant landsbruk kan være alt dra opparbeidelse av felleshager i sameier og borettslag til oppføring av dyrkekasser, bikuber, hønsehus og anddelsgårdsdrift, skriver kommuen.

I søknadsskjemaet går det også fram at det kan være en fordel om tiltaket bidrar til den generelle folkehelsen og økt kunnskap om urbant landbruk. Det er også et spørsmål om du er entreprenør og om planene dine er innovative.

Kommunen har mange kategorier kommende og nåværende bybønder kan krysse av for: Egen privat hage, felleshage i borettslag, et areal du deler med nabolagsgrupper, parsellhage, andelslandbruk, skolehage eller nærmiljøhage.

I september 1934 var det tvangsauksjon på Skullerud gård. Politi og kuer om hverandre.
I september 1934 var det tvangsauksjon på Skullerud gård. Politi og kuer om hverandre.

Spiselig park

Det er en av kategoriene som høres ekstra hyggelig ut, og det er «spiselig park». Det defineres som «allment tilgjengelig område hvor alle forbipasserende kan høste». Du kan også krysse av for pop-up hage: «midlertidig hage for å skape aktivitet i et område» og eng: «blomstereng med ville vekster, fôrproduksjon og lignende».

Landbrukskategorier finner man også i søknadsskjemaet: Dyrking av spiselige vekster, tiltak for ville pollinerende insekter, birøkt, fjærkre eller andre husdyr.

Du må oppgi hvor mange som går sammen om den rurale byaktiviteten og hvor mange dere mener vi ha glede av det.

Hvem skal spise opp etter dere?

Kommunen vil også vite jordbruksproduktenes endestasjon. Er det til egen husholdning, fellesmåltider, til utdeling eller skal dere selge produktene?

Det arrangeres eget informasjonsmøte om landsbruksmidlene på Bykuben i Myntgata 2 i bydel Sentrum den 1. desember.

På Nordstrand var det rimelig ruralt i (juni) 1949. Her ser vi slåttonnaktivitet med hest på Nordstrandshøgda. Bonden bruker en harv til å rake sammen nyslått høy på åkeren.
På Nordstrand var det rimelig ruralt i (juni) 1949. Her ser vi slåttonnaktivitet med hest på Nordstrandshøgda. Bonden bruker en harv til å rake sammen nyslått høy på åkeren.
Powered by Labrador CMS