DEBATT

Vi står i en vedvarende yrkesfagskrise som vi må ta i betraktning når vi snakker om ungdoms yrkesvalg, skriver innleggsforfatterne.
Vi står i en vedvarende yrkesfagskrise som vi må ta i betraktning når vi snakker om ungdoms yrkesvalg, skriver innleggsforfatterne.

Kjære Osloforeldre - fremsnakk yrkesfag til elever som skal velge linje på videregående

— I Oslo melder hele 70 prosent (!) av NHOs medlemsbedrifter at de har et udekket behov for yrkesfaglig kompetanse. Elever som velger yrkesfag får kompetanse som er høyt verdsatt og godt lønnet.

Publisert

Foreldre er barnas viktigste rådgivere når det gjelder valg av utdanning.

Men har de nok kunnskap til å være en god yrkesrådgiver? Viderefører de noen utdaterte oppfatninger og fordommer om yrkesfag, som ikke er riktige?

I en undersøkelse gjennomført for Byggenæringens Landsforening (BNL) svarer bare halvparten av de spurte foreldrene riktig: Som faglært er det fullt mulig å videreutdanne seg på fagskole eller universitetet.

Med andre ord er det er stort gap mellom mulighetene som yrkesfag gir og hvordan foreldregenerasjonen oppfatter yrkesfagene.

Fordommer svekker rekrutteringen

At fordommene mot yrkesfag lever i beste velgående, har bidratt til å svekke rekrutteringene til yrkesfagene i alt for lang tid. Oppfatningen om at yrkesfag lukker døren for videre utdanning virker å være en seiglivet myte.

En fordom som har den konsekvens at ungdommer rådes til å velge studieforberedende i stedet for yrkesfag, selv om de verken har anlegg for, eller interesse av det.

Foreldrenes begrunnelse er at da holder man alle muligheter åpne.

Det finnes imidlertid mange muligheter for videreutdanning og karriereløp dersom man velger yrkesfag. Det må både rådgivere, lærere og foreldre huske på når vi skal rådføre unge om karriereløp.

Rett i jobb etter utdanningen

Å velge yrkesfag skaper ikke bare muligheter for videre utdanning dersom man ønsker det – men også at man har en jobb å gå til etter endt utdanning. NHOs kompetansebarometer viser nemlig at næringslivet mangler over 2600 lærlinger.

I Oslo melder hele 70 prosent (!) av NHOs medlemsbedrifter at de har et udekket kompetansebehov. Det er en trend vi må jobbe målrettet for å snu.

Byggenæringen er blant næringene som har et stort framtidig behov for faglært arbeidskraft. Det er Norges største fastlands- og distriktsnæring. I bygge- og anleggsnæringen er mulighetene mange over hele Norge.

Felles for dem som arbeider i denne næringen er at de er med på å skape noe.

Vil du bo der du har vokst opp, er det lurt å sjekke hvilke kompetansebehov de lokale bedriftene har. Sannsynligheten er stor for at du blant dem vil finne bygg- og anleggsbedrifter.

Høyt verdsatt og høyt lønnet

1. mars er fristen for å søke videregående skole. Tusenvis av norske 10. klassinger skal da velge om de vil gå yrkesfag eller studieforberedende.

Til deg som vurderer å velge yrkesfag; enten du ønsker deg til byggenæringen eller til annen næring: Vit at om du velger yrkesfag, har du kompetanse som er høyt verdsatt og godt lønnet; og du blir ettertraktet på jobbmarkedet.

Det er mange yrker og utdanningsveier å velge mellom. Derfor vil vi oppfordre til å velge en utdanning som er sårt etterspurt av arbeidslivet.

Powered by Labrador CMS