DEBATT

-- Dersom vi åpner for mer tilgjengelig alkohol i parker og på strender, vil det gjøre disse stedene mindre tilgjengelige for barn og familier, mener Rebecca Sofie Syse i Oslo KrFU.
— Dersom vi åpner for mer tilgjengelig alkohol i parker og på strender, vil det gjøre disse stedene mindre tilgjengelige for barn og familier, mener Rebecca Sofie Syse i Oslo KrFU.

- Byens parker bør være alkoholfrie. Vi trenger flere rusfrie områder i Oslo

— De siste årene har vi sett at alkohol har blitt mer tilgjengelig. Dette gjør at vi får færre rus- og alkoholfrie møteplasser i Oslo.

Publisert

KrF skal være en garantist for å sikre en trygg alkoholpolitikk i byen vår.

Dersom vi åpner for mer tilgjengelig alkohol i offentlige områder, for eksempel i parker og på strender, vil det gjøre disse stedene mindre tilgjengelige for barn og familier.

— Mange unge opplever drikkepress

Mange barn synes det er ubehagelig med alkohol, og de merker ofte når voksne er fulle.

Skal de føle seg trygge i Oslo, må vi derfor sørge for at det finnes områder hvor de ikke trenger å forholde seg til alkohol.

Parker og andre offentlige områder er til for å brukes nettopp av barnefamilier, og vi må derfor passe på at de føler seg både trygge og velkomne. Ved å holde disse områdene rus- og alkoholfrie forblir de attraktive, samtidig som man unngår forsøpling.

Mange unge opplever i dag drikkepress. Ved å gjøre flere områder åpne for alkohol, blir det fort slik at man føler at man «bør» drikke.

— Lettere for unge å si nei til alkohol

Unge som ikke drikker, føler seg ofte ekskludert og at de ikke passer inn. Mange opplever å ikke bli invitert steder der hvor det serveres alkohol fordi «hun drikker ikke en gang».

Blir parker og andre offentlige møteplasser et sted hvor det er tillatt med alkohol, blir det fort en forventing blant unge om at man skal drikke alkohol. Er ikke alkohol tillatt et sted, er det også lettere å si nei.

Ikke minst er det viktig at vi beholder de rusfrie arenaene vi har i dag, slik at de som sliter med rus og alkohol, har steder hvor de trygt kan oppholde seg. Alle som sliter, må kunne føle seg velkomne og trygge.

— Byen skal være trygg for alle

Er det alkohol til stede, blir det vanskeligere, og de blir derfor fortere stående utenfor.

Det er et problem hvis det blir vanskelig å finne steder i byen vår der man kan oppholde seg uten at det er alkohol.

Det er også viktig at de som har familie eller nære med alkoholproblemer, lett kan finne steder hvor de ikke trenger å forholde seg til alkohol.

Vi vil at byen skal være trygg og at offentlige områder skal være åpne for alle. Det er mange som føler seg utrygge rundt alkohol, jeg mener derfor at det er viktig at vi beholder de alkoholfrie sonene vi har i dag.

Powered by Labrador CMS