Kommunegeologen stiller spørsmål om risikoen for leirskred i området hvor Rikshospitalet skal bygges.
Kommunegeologen stiller spørsmål om risikoen for leirskred i området hvor Rikshospitalet skal bygges.

Kommunegeologen i Oslo anbefaler overvåking av grunnforholdene før bygging av nytt Rikshospital

Kommunegeologen i Oslo anbefaler overvåking av grunnvannet i ett år før byggingen av det nye Rikshospitalet på Gaustad skal begynne.

Publisert

I et brev til Rambøll Norge, som skal bygge det nye sykehuset for Helse sør-øst, stiller kommunegeologen spørsmål om risikoen for leirskred i området, og ønsker mer informasjon, skriver Dagsavisen.

Den opprinnelige fagrapporten fra Rambøll konkluderer med at det ikke er fare for leirskred, men kommunegeolog Jenny Ingelöv Eriksson i plan- og bygningsetaten spør i brevet om det finnes annen dokumentasjon enn fagrapporten som viser hvordan man har kommet fram til konklusjonen.

Utfordringer med grunnvannet

– Det er behov for å presentere vurderingen av områdestabiliteten på en tydeligere måte med for eksempel borekart, kilder og hvordan terrenganalysene er gjennomført, sier Eriksson til avisen.

Hun peker blant annet på at rapporten viser at det er sannsynlige utfordringer med grunnvann i utbyggingsfasen, særlig i områdene under bakken, og anbefaler at det etableres et overvåkingsprogram for grunnvannsmålinger. Hun mener det må startes opp minst ett år for selve byggingen starter.

Rambøll Norge har fått en frist på å svare på henvendelsen innen 1. februar.

Powered by Labrador CMS