Senterpartipolitikerne Dag Hovland (t.v) og Rune Svendsen vil forlenge tbanens linje 1 fra Frognerseteren til Tryvann.
Senterpartipolitikerne Dag Hovland (t.v) og Rune Svendsen vil forlenge tbanens linje 1 fra Frognerseteren til Tryvann.

Lokalpolitikere i Senterpartiet vil ha Frognerseterbanen forlenget til Tryvann

Koronakrisa har nok en gang vist hvor glade oslofolk er å komme seg ut i skog og mark. – Nå er det på tide at T-banen åpnes til Tryvann, mener Senterpartiet.

Publisert

-Siden det i 2007 kom en utredning om muligheten for forlengelse av Frognerseterbanen til Tryvann, har det stadig kommet nye ønsker om å få det til. Både i 2013 og 2016 var temaet oppe i media, uten at det førte til noe konkret. I 2017 ble et privat forslag fra Fremskrittpartiets Camilla Wilhelmsen om en slik utvidelse til Tryvann nedstemt i bystyret.

Nå mener Vestre Aker Senterparti at tiden er inne for å utrede utvidelsen av banestrekningen til Oslos tak.

— Befolkningsveksten i Oslo vil bare fortsette fram til 2050 og det er på tide å se på hele kollektivtilbudet i byen på nytt, sier leder i Vestre Aker Sp, Rune Svendsen, til VårtOslo.

En unik vinterby

Lørdag la lokallaget fram resolusjonen på oslopartiets digitale årsmøte. Den ble oversendt fylkesstyret for vedtak på grunn av tidsnød.

— Oslo er vel den eneste hovedstaden i verden med t-bane som frakter innbyggerne fra bykjernen til et sted man kan spenne på seg langrennsskiene eller benytte et alpinanlegg. Med endestasjon på Tryvann vil tilgangen til dette fantastiske rekreasjonsområdet bli enda bedre, mener Svendsen.

— En forlengelse av t-banen til Tryvann vil gjøre det lettere for alle å komme seg ut i marka, mener Vestre Aker Senterparti.
— En forlengelse av t-banen til Tryvann vil gjøre det lettere for alle å komme seg ut i marka, mener Vestre Aker Senterparti.

Han viser til at dagens løsning med tilbringerbusser fra Frognerseteren ikke fungerer optimalt, verken for reisende med skiutstyr, små barn eller mennesker med funksjonshemninger.

— Løsningen med overgang fra bane til buss gjør det mer krevende for personer med funksjonsnedsettelse å komme seg til Tryvann på egenhånd. Det er viktig at kommunen legger til rette for at disse får en like enkel tilgang til Marka som alle oss andre, sier lokallagslederen.

— Et annet trafikkgrunnlag i dag

Da Ruter gjennomførte utredningen rundt forlengelse av banestrekningen til Tryvann i 2007, viste det seg at prislappen ville ligge et sted mellom 300 og 600 millioner kroner. Ruter mente en utvidelse ikke ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt. I tillegg mente de trafikkgrunnlaget på strekningen var for lavt til å forsvare en utvidelse.

— Trafikkgrunnlaget vil øke i årene som kommer og på et tidspunkt vil de tidligere beregningene bli gjort til skamme. Det er også et dårlig argument mot en utvidelse at en utvidelse må være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette gjelder ikke for noen deler av kollektivtilbudet i dag, påpeker Svendsen.

— Rust opp hele banen

Lokalpolitikerne i Senterpartiet mener en forlengelse av tilbudet vil være viktig for å trekke flere turister til riksanlegget i Holmenkollen og alpinanlegget på Tryvann.

— Det er ikke bare en utvidelse til Tryvann vi ønsker. Nå er det på tide å få til en skikkelig oppgradering av hele Frognerseterbanen og dens mange dårlige stasjoner», sier styremedlem i partilaget og arkitekt Dag Hovland.

— En investering for framtiden

Både Svendsen og Hovland mener den beste løsningen for en forlengelse til Frognerseteren vil være løsningen med tunell som ble utredet i 2007. Den gang kom det fram at dette ville være den dyreste løsningen.

— Vi ser på denne investeringen i et hundreårs perspektiv og da blir ikke investeringskostnadene spesielt store, selv om disse skulle ende opp med å bli på opp mot 600 millioner, mener de to lokalpolitikerne.

Frognerseteren er dagens endestasjon på T-banens linje 1.
Frognerseteren er dagens endestasjon på T-banens linje 1.

De viser også til forskning fra Transportøkonomisk institutt, som konkluderer med at «kollektivtransport ikke er motivert ut fra rene samfunnsøkonomiske hensyn.»

— Strekningen vil kanskje aldri bli samfunns- eller bedriftsøkonomisk lønnsom, men det er heller ikke poenget med et godt og effektivt kollektivtilbud, sier Rune Svendsen.

Ruter: — Foreligger ingen planer

Hos Ruter er de lunkne, om ikke helt avvisende, til å se på en forlengelse av t-banelinja i fremtiden.

— Det har tidligere vært vurdert å forlenge linje 1, men i dag foreligger det ikke noen planer om å gjøre dette. Årsaken til dette ligger i at markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig stort sett i forhold til kostnadene, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun.

Hun minner om at bussrute 48 i dag kjører til Tryvann.

Powered by Labrador CMS