Nederst til høyre i bildet ligger det nye høydebassenget, som skal bygges.
Nederst til høyre i bildet ligger det nye høydebassenget, som skal bygges.

Nå skal vanntrykket bli høyere i Holmenkollen og Voksenåsen. Sprengninger i gang

Vann – og avløpsetaten starter omfattende prosjekt for å sikre vannforsyningen i Voksenåsen og Holmenkollen.

Publisert

– Vi er pålagt av Mattilsynet å forsterke og sikre vannforsyningen i og rundt Voksenåsen og Holmenkollen. Dette prosjektet er svært viktig i et sårbart område. Ved brudd på vannledningen vil det føre til at området blir uten vann eller får redusert kapasitet, sier Christin Kyseth Pettersen, programansvarlig i vann – og avløpsetaten.

Prosjektet er svært omfattende, med en totalramme på 485 millioner kroner. Allerede 3. januar 2022 startet arbeidet med å sprenge ut en tunnel til en ny overføringsledning som skal gå fra Bogstad badeplass og opp til Voksenkollveien. I mars igangsettes arbeidet med et nytt distribusjonsnett til området og det nytt høydebassenget skal bygges rett sør for Tryvannstårnet. Oppstart av nytt høydebasseng er i mai 2022.

Økt trykk til brannslukking

– Disse tiltakene vil sikre tilstrekkelig vannmengde for eksisterende og fremtidig bebyggelse i Holmenkollåsen og sørge for økt trykk til brannslukking i området, sier Kyseth Pettersen.

Økt trykk gjør også at det ikke lenger vil være behov for private trykkøkningsinstallasjoner, for beboere som har det. Det vil heller ikke være behov for restriksjoner for uttak av vann for nye anlegg.

Monteres rystelsesmålere

Sprengningen av tunnelen vil gi merkbare rystelser, men vil ikke være farlig og vil ikke medføre skader. Det monteres rystelsesmålere for å sjekke at rystelsene er innenfor tillatte grenseverdier.

Det vil etableres riggområde for tunnelarbeidene på halvparten av parkeringen til Bogstad badeplass. Det vil også etableres en midlertidig anleggsvei i skogområdet øst for parkeringen inn til tunnelinngangen. Turveien forbi tunnelinngangen vil bli lagt om i anleggsperioden.

Ferdig i løpet av 2025

I forbindelse med arbeidene vil det være transport av masser i Sørkedalsveien, om lag 20 lastebillass daglig. Ved normal trafikk passerer det 3000 biler i døgnet i Sørkedalsveien.

– Vi beklager ulempene prosjektet medfører beboere, men vi vil påpeke at dette er svært viktig for vannforsyningen til området. Vi håper å ferdigstille prosjektet i løpet av 2025, sier Kyseth Pettersen.

Powered by Labrador CMS