DEBATT

– I lys av skyteepisoden på Stovner, vi vil ha en lokal politistasjon, vi vil ha et trygt og godt bomiljø

Vi håper politimyndighetene og politikerne snur i denne saken og opprettholder en Politistasjon på Stovner. Skyteepisoden den 25. oktober viser, etter vår mening, hvor viktig dette er.

Publisert

Vi protesterte i fjor mot nedleggingen av politistasjonen på Stovner og ba Stortinget å stemme for forslaget fra SV om sikring av lokalt tilstedeværende politi i Oslo.

Forslaget fikk flertall, men planer om en stor felles politistasjon på Alnabru er fortsatt aktuelle.

Vi håper politimyndighetene og politikerne snur i denne saken og opprettholder en Politistasjon på Stovner. Skyteepisoden den 25. oktober viser, etter vår mening, hvor viktig dette er.

Viktig med nærpoliti

Politiet sier at hendelsen kan ha sammenheng med det som har skjedd på Mortensrud tidligere i år, og vi må prøve og unngå en videre og alvorligere utvikling av slike saker.

Slike hendelser viser også hvor viktig det er med et politi som kjenner nærmiljøet og som jobber med forebyggende tiltak. Vi tror at synlig politi virker betryggende for beboere i nærmiljøet vårt og at en lokal politistasjon i seg selv forebygger kriminalitet.

Vi vil at man skal føle seg trygg når man bor og beveger seg rundt på Stovner, vi vil ha en lokal politistasjon på Stovner. Nå har vi hatt politiet her lenge. Vi ønsker ikke at de igjen skal bli borte. Vi vil føle oss trygge i bomiljøet vårt.

Powered by Labrador CMS