DEBATT

Universitetsgata
Illustrasjonen viser hvordan byliv kan erstatte billiv når brukskunstnere og antikvariatet flytter ut i gata. Butikkene og møteplassene kan fylles med alt fra bokbad til musikk.

– Kan Universitetsgata bli en fast torggate?

Universitetsgata kan ikke bli som Portobello Road, men vi kan la oss inspirere av hvordan London-bydelen organiserer for at mennesker gis mulighet til å fylle gatene med liv.

Publisert

I år er det ti år siden Karl Johans gate fikk sin sommerservering første gang. Hvert eneste år siden har strekket mellom Rosenkrantz gate og Universitetsgata 18. mai blitt forvandlet til en piazza med blomsterkasser, bord og parasoller.

Nå har Oslo kommune muligheten til å fortsette dette, rundt hjørnet og oppover til St. Olavs plass.

Universitetsgata inngår i Oslo kommunes nye områderegulering for sentrum og er regulert som en torggate. Om noen år, kanskje i 2028, skal hele gata opprustes. Hvordan er ikke bestemt ennå, men nettopp derfor er det klokt å teste ut noen muligheter allerede nå.

Byliv erstattet billiv

I fjor søkte Tullinsamarbeidet kommunen om støtte til å stenge av deler av gata for biltrafikk en lørdag og heller teste ut med byliv. Kulturetaten ga tilslag til dette initiativet, og det endte med gjennomføringen av Kulturlørdag 29. oktober.

Universitetet, bokhandlere, teateret, serveringssteder og en rekke andre ble med på dagen, og det ble en festdag. Solen strålte over Universitetsgata, og barn og voksne deltok i å leke og tegne i gata foran Nasjonalgalleriet.

Universitetsgata med mennesker
Under kulturlørdagen 29. oktober i fjor var Universitetsgata fylt av liv og viste hvordan gata kan utvikle seg.

Der ble gaten stengt for biler, og byliv erstattet billiv. Der hadde brukskunstnere og antikvariatet flyttet ut i gata, og vi arrangerte teater og lek. Butikkene og møteplassene fyltes med alt fra bokbad til musikk.

På tross av noen nynazisters forsøk på å skremme oss, fikk vi vist at det er mulig å skape liv, i en gate som ellers kunne trenge litt mer omtanke og kjærlighet.

Blir stengt for tunnelarbeider

Universitetsgata krysser Pilestredet og skaper en viktig forbindelse mellom øst og sentrum. Fra St. Olavs plass ser du nedover og rett inn hovedinngangen på Oslo Rådhus.

Gata har hatt en viktig historisk plass, helt siden Grosch var stadskonduktør i Christiania og planla mye av den nye delen av byen.

Tullin blomstrer nå for fullt, både av kirsebærtrær og av liv. Når Pilestredet og Ring 1 om ett år skal stenges for tunnelarbeider skal denne blomstringen fortsette, og ikke visne på grunn av et veiprosjekt som ikke tar hensyn til bylivet.

Derfor er vi veldig glade for at kulturetaten valgte å støtte initiativet fra i fjor, også i år. Vi ønsker å styrke Universitetsgata som kulturgate.

Landets beste bokgate

Kultur er, som alle vet, et vidt begrep. Slik vi tenker på «kulturgata» handler det om hvordan mennesker kan spille sammen, utfordres, inspireres og vi i fellesskap kan utvikle hverandre.

I Universitetsgata har vi alt fra Norges ledende bokkjede til Oslos beste bokhandler. Vi har Universitetshagen, som grenser inn mot gata og som knyttes til både Aulaen og alt som skjer på Universitetsplassen. Vi har Det Norske Teatret rett ved og det fantastiske Nasjonalgalleriet (som vi håper skal få nytt og spennende liv om kort tid, mens vi venter på en endelig løsning).

Vi har et fantastisk antikvariat og en strålende gjenbruksbutikk. Vi har en av verdens beste bokhandlere i gata, som i disse dager fyller 50 år. Det var også i Universitetsgata bokhandeler Nils Selmer Hauff skrev «Lukket på grunn av glede» 8. mai 1945.

En gate med byliv

Denne gleden og begeistringen bør vi ta med oss som inspirasjon hver dag, slik som det blå skiltet på hjørnet minner oss om. Ingen steder i Oslo har vi så mange gode møteplasser og spisesteder, og det åpnes stadig flere.

Og rundt i området finnes en rekke andre forlag og kulturaktører. Dette er viktige ressurser og verdier, for god bylivsutvikling.

Universitetsgata er nesten åtte meter bred, omtrent like bred som Karl Johan. Da Sommerserveringen på Karl Johan åpnet første gang ble vi enig med kommunen om at serveringsdelen skulle fylle halvparten av gatebredden, det vil si fire meter.

Det gjorde at den siste halvparten ble brukt som åpent felt, for varelevering og rømningsvei. Mest av alt, det har ført til at mennesker går i gaten.

Inspirert av Portobello Road

I Oslo har vi fått en ny gatenormal, som sier at de gående skal ha førsteprioritet. Dette er prinsipper vi nå kan overføre også til Universitetsgata. Det er fullt mulig å legge til rette for både varelevering og syklende.

Vi tror også at det skal være mulig for en bil å kjøre gjennom fra tid til annen. Men, halvparten av gata, mot øst, bør gjøres om til lek, aktivitet, utleie, parklets, grønne lommer, og lommer for varelevering.

Vi håper på mange kulturlørdager.

Universitetsgata kan ikke bli som Portobello Road, men vi kan la oss inspirere av hvordan London-bydelen organiserer for at mennesker gis mulighet til å fylle gatene med liv. Vi kan dele opp gata allerede i år, litt etter de samme prinsippene-.

Vi håper at vi sammen med Oslo kommune kan etablere og organisere en helt ny måte å aktivisere gaten på.

Slik fyller vi Oslo med byliv, sammen.

Powered by Labrador CMS