De nye redningshelikoptrene er for store til å lande på flere av landets akuttsykehus.
De nye redningshelikoptrene er for store til å lande på flere av landets akuttsykehus.

Statsforvalteren: Midlertidig helikopterlandingsplass i Oslo er en risiko for pasientene

Den midlertidige landingsplassen til Ullevål sykehus for de nye redningshelikoptrene utgjør en risiko for pasientsikkerheten, mener Statsforvalteren.

Publisert

Det er konklusjonen i en tilsynssak mot Helse sør-øst, skriver NRK.

De nye redningshelikoptrene som staten har kjøpt inn er for store for landingsplassene på flere av sykehusene i Norge, blant dem Norges største akuttsykehus Oslo universitetssykehus Ullevål. De lager også farlig rotorvind som gjør at de må lande lenger unna folk.

Oslo universitetssykehus har etablert midlertidig landingsplass for redningshelikoptrene på Voldsløkka, som ligger rundt en kilometer unna akuttmottaket på Ullevål. Derfra må pasientene kjøres i ambulanse til sykehuset.

– Vi har konkludert med at den midlertidige landingsplassen i øyeblikket representerer en risiko for tidstap. Dette er igjen en risiko også for pasientsikkerheten, skriver Statsforvalteren.

De ber blant annet om tilbakemelding om hvorvidt det oppstår tidstap før landing fordi politiet må klarere området før helikoptrene kan lande.

Helseforetaket får frist til 1. februar på å svare på hvordan de sikrer forsvarlig transport og sikkerhet for pasientene, ved dagens nødløsning.

Powered by Labrador CMS