Skjermdump fra bydel St. Hanshaugens hjemmeside.
Skjermdump fra bydel St. Hanshaugens hjemmeside.

– Er det dristig å si at vi har et demokratisk problem i bydel St. Hanshaugen

Vet bydel St. Hanshaugen hvor mange som bruker bydelens nettsider for informasjon? Vet de hvor mange som syns det er vanskelig å orientere seg der?

Publisert

Den gangen vi hadde en bydelsavis på St. Hanshaugen kom det informasjon om aktuelle politiske saker i postkassa vår. Her ble sakene fulgt opp, og vi hadde muligheten til å engasjere oss og være med å påvirke det som skjedde. Nå har vi VårtOslo, som ikke fyller den oppgaven. Der må vi inn på Internett og ta oss fram der for å få tilgang til den samme informasjonen. For de fleste er dette helt uproblematisk.

Men det finnes en stor gruppe som har kommet et godt stykke opp i årene da de ble presentert for Internett. Noen av dem gav opp med én gang: dette var for vanskelig, de var for gamle til å lære, de mente de fikk klare seg uten. Andre prøvde å sette seg inn i det nye så godt de kunne. Men de strever med å finne fram, mange av dem. Det som før kom dem i møte på avissidene, er nå noe de selv må lete seg fram til i en jungel av lenker. Det er lett å gi opp.

Hvem bruker bydelens nettsider?

Den som skal kunne påvirke det som skjer i bydelen må vite hvilke saker som skal behandles politisk i bydelen, hvem som behandler saken og hvordan saken skal behandles. Det finner folk ved å gå inn på bydelens hjemmeside, der møtekalenderen forteller når råd, komiteer og bydelsutvalg har møter. Der ligger innkallinger, lister over saker som skal behandles og protokoller med vedtakene. Her må den enkelte kunne orientere seg og følge med etter beste evne, påvirkning er bare mulig mens saker er under behandling og før vedtak blir gjort.

Vet bydelspolitikerne hvor mange som bruker bydelens nettsider for informasjon? Vet de hvor mange som syns det er vanskelig å orientere seg der?

Et informasjonsgap har oppstått

Hva visste politikerne om hva lite IT-kyndige mente da saken om aktiviteter på Knud Knudsens plass ble behandlet, saken om behovet for flere Omsorg+-plasser, saken om fritt brukervalg, saken om plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg, saken om plan for en aldersvennlig by eller saken om gratis sporvei for eldre over 80 år?

Er det dristig å si at vi har et demokratisk problem i bydelen når en gruppe medborgere ikke får være med å påvirke beslutninger? Det må være politikernes og bydelsadministrasjonens ansvar, og i deres interesse, å sørge for å tette det informasjonsgapet som har oppstått. Heftet Informasjon fra Bydel St. Hanshaugen er ett tiltak, men det duger ikke som kilde til informasjon for dem som ikke aktivt følger med på bydelens nettsider om saker som er på vei til å bli politisk behandlet i bydelen.