DEBATT

Idioten sett fra Ullevålsveien. Navnet stammer fra «Anstalt for åndelig abnorme børn», som lå på den andre siden av General Birchs gate, omtrent der den nedlagte Veterinærhøgskolen ligger i dag
Idioten sett fra Ullevålsveien. Navnet stammer fra «Anstalt for åndelig abnorme børn», som lå på den andre siden av General Birchs gate, omtrent der den nedlagte Veterinærhøgskolen ligger i dag

- Fine muligheter på Adamstuen, men ikke rør friområdet Idioten!

— Samme hva en gjør på Veterinærhøgskole-tomta - la Idioten leve slik det er i dag. Ambisjonen om nytt parkdrag på Adamstuen er god, men det er unødvendig å blande den grønne fine Idioten opp i dette.

Publisert

Høyre-politikeren Eirik Lae Solberg har alltid kjempet for opprusting av Adamstuen og har foreslått flere nye aktiviteter på den nå fraflyttede Veterinærhøgskolen.

I VårtOslos artikkel nevner Solberg blant annet skoler, bibliotek og bydelskontorer. Og ikke minst en ny flerbrukshall. Alt dette ser ut til å gå i orden etter at bystyret nylig vedtok kjøp og overtakelse av store deler av eiendomsmassen fra staten til Oslo kommune.

— Innebærer stenging av General Birchs gate

Gjennomført av nåværende byrådsledelse, men med en samlet politisk oppslutning. Dette er kjempebra og spennende.

Men, et utspill i det siste virker unødvendig. Forslag om at det eksisterende grønne området på Idioten direkte skal trekkes inn i en en grønn «kanal» gjennom området opp til den nordre delen, hvor blant annet flerbrukshallen tenkes plassert.

Ambisjonen er god, men det er unødvendig fysisk å blande den grønne fine Idioten opp i dette. Forslaget innebærer i praksis at General Birchs gate stenges mot Ullevålsveien.

Nå er denne gaten rustet opp for flere millioner med to nye sykkelløp, brede fortau, ny belysning og nye fartsdumper. Det vil være meningsløst å investere noe mer i denne delen av av gateløpet. Eller å i hele tatt å sperre flere gater i området.

— La Idioten leve som et åpent og fritt tilbud

Det formodes at parkeringshuset og utleieboksene som finnes i garasjeanlegget under denne parken skal benyttes i overskuelig tid. Og, det viktigste: Den grønne og flotte delen av Idioten, inklusive ball- og skøyteplass samt en egen fin nylig opprustet lekepark for familier og småbarn.

Den åpne grønne delen blir hver dag brukt av forskjellige grupper av folk, som et fritt og åpent tilbud uten for mye regulering og utstyrsplassering. Dette fungerer 100 prosent - hver dag og nesten hele døgnet.

Så, samme hva en gjør på Veterinærhøgskole-området, så la Idioten leve videre i den formen den har i dag. Bare sørg for et naturlig stell og vedlikehold.

Pass også på et par andre ting. Av de kartene som kommunen har publisert i forbindelse med overtakelse av Veterinærhøgskole-området, kan en ikke se at et av de eldste byggene, betegnet som Veterinærinstituttet, er med i handelen.

— Unngå høye påbygg - bevar gårdhøyden

Det nedlagte instituttet er skjøvet over til den nyere delen med rødsteinbygg mot Ullevålsveien og Sognsveien, som skal selges separat. Både av kulturvernhensyn og og fysisk plassering, må det være en selvfølge at dette bygget tas med i kommunens nyinnkjøpte hoveddel.

Det ble foreslått i bystyret at de nyere bygningene med fordel kunne tas i bruk som studentboliger. Det er en god ide. Men pass på å få til utadrettede servicefunksjoner i 1. etasjene, som mindre butikker, kafeer og møteplasser.

Det vil styrke Adamstuen som bysamfunn og det naturlige samlingspunktet i denne delen av bydel St. Hanshaugen.

I tillegg - pass på at eventuelle ombygginger ikke innebærer for høye påbygg eller nybygg, men at en bevarer gårdhøydene i Ullevålsveien som øvre målestokk.

Og det må selvfølgelig sørges for grønn beplantning og en åpenhet i hele området helt opp mot Kirkeveien. Det vil gjøre området til en ny vakker og vellykket bydelssatsing for de mange kommende årene.

Powered by Labrador CMS