DEBATT

I denne skråningen bak senter Syd på Mortensrud var det tidligere planlagt en svømmehall (felt 10).
I denne skråningen bak senter Syd på Mortensrud var det tidligere planlagt en svømmehall (felt 10).

Svømmehallen på Mortensrud som forsvant

Vi mener det vil bli lettere for de tre skolene på Mortensrud å sørge for svømmeopplæring hvis det kommer en lokal svømmehall.

Publisert

Tidligere var en svømmehall med i planene for Mortensrudprosjektet, men svømmehallen forsvant fra planene i fjor vår. Siden det har det ikke vært noen planer om en svømmehall på Mortensrud.

Det er viktig med gode oppvekstvilkår for barn og unge, inkludert gode skoler og gode fritidstilbud. Vi mener svømmeopplæring er en viktig del av undervisningen i skolen, men at skolene har for lite av det.

Mange kan ikke svømme

Undersøkelser viser at det er lavere svømmedyktighet blant barn i Søndre Nordstrand enn i mange andre bydeler – deriblant noen av bydelene på Oslo vest.

I en rapport fra Kommunerevisjonen om svømmeopplæring i barneskolen svarte en stor andel av lærerne at det er for lite svømmeopplæring i skolen. En stor andel svarte også at elevene må svømme på fritiden for at lærernormens krav til svømmeopplæring skal kunne oppnås.

Fra kommunerevisjonens rapport om svømmeopplæring i barneskolen 2018.
Fra kommunerevisjonens rapport om svømmeopplæring i barneskolen 2018.

Drukningsulykker

Ved manglende svømmeopplæring kan det i verste fall få dødelige konsekvenser. Tall fra Norsk Folkehjelp viser: Av de 91 som druknet i 2016, var det ingen som druknet i et svømmebasseng.

Over halvparten av de som druknet gjorde det mindre enn tre meter fra land, og omtrent en tredjedel druknet etter å ha havnet i sjøen fra egen båt.

Den nye lærernormen har ganske strenge krav til svømmeopplæringen i barne- og ungdomsskolen. Det har nå kommet egne krav til svømmeopplæring i 2. klasse, 4. klasse, 7. klasse og 10. klasse.

Svømming for skoleelever på Mortensrud

Per i dag finnes det ingen svømmehall på Mortensrud. Reisetid for skoleelever på Mortensrud er med kollektivtransport til de nærmeste svømmehallene (fra Mortensrud T-bane):

- Bøler bad – ekstra varmt vann. Temperatur tilpasset handicappede (12 minutt hver vei)

- Holmlia bad (21 minutt hver vei)

- Lambertseter bad (21 minutt hver vei; inkludert gå i 8 minutt hver vei. Alternativt: 33 minutt hver vei m/bussbytte)

- Nye Manglerud bad - planlagt ferdig sommeren 2022 (26 minutt hver vei m/bytte fra bane til buss)

Svømmehall inn i skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen skulle vært behandlet i bystyret i fjor høst, men behandlingen er utsatt.

Vi mener det bør bygges en svømmehall på Mortensrud og at det er naturlig at den blir liggende i en frittstående bygning. Vi ser for oss at den vil bli en kombinert svømmehall for publikum og for skolene. Siden den også skal brukes av skolene, mener vi det bør legges inn i skolebehovsplanen. Det er viktig at dette meldes inn under høringen på skolebehovsplanene som er planlagt fra 19. mai og under høringen på Mortensrudprosjektet.

Svømmehall – hvor?

Hvis en svømmehall på Mortensrud kommer inn i skolebehovsplanen, mener vi det må reguleres plass til dette formålet på et av disse byggefeltene sentralt på Mortensrud:

- Felt 10 - mellom nye omsorgsboliger og den nye skolen som skal bygges

- Felt 18

- Felt 20

- Unummerert park-/skogsfelt - øst for felt 11

Skisse over utbyggingsfelt på Mortensrud. Foreslåtte plasseringer av en svømmehall på Mortensrud: Felt 10, 18, 20 eller unummerert park-/skogfelt felt øst for felt 11.
Skisse over utbyggingsfelt på Mortensrud. Foreslåtte plasseringer av en svømmehall på Mortensrud: Felt 10, 18, 20 eller unummerert park-/skogfelt felt øst for felt 11.

Hvordan oppfylle lærernormen?

Vi mener det vil bli lettere for de tre skolene på Mortensrud å oppfylle lærernormens krav til svømmeopplæring hvis det kommer en lokal svømmehall. Da vil det gå bort mindre tid til reising.

Det alene vil frigjøre mer tid til svømmeopplæring, men vi oppfordrer til at det i tillegg settes av flere timer til svømmeopplæring.

Det er viktig at det legges til rette for at barne- og undomsskolene klarer å innfri lærernormens kompetansekrav til svømmeopplæring.

Vi foreslår

- At en svømmehall på Mortensrud tas inn i skolebehovsplanen (for 2022-2031)

- At bydelens skoler blir gitt anledning til å sette opp flere timer med svømmeopplæring, uten at det går ut over andre fag

- At det arrangeres flere svømmekurs i kommunal regi

- At foreldre tar med barna sine for å svømme ved en svømmehall på fritiden

- At foreldre som har med barna sine til stranda om somrene holder øye med barna sine når de er i sjøen, eller vannet og bader

- At det etableres livreddere på Hvervenbukta i sommermånedene

Powered by Labrador CMS