DEBATT

Det er nå 14 år siden Jens Stoltenbergs berømte månelanding på Mongstad som endte med havari. Her Klemetsrud gjenvinningsanlegg.
Det er nå 14 år siden Jens Stoltenbergs berømte månelanding på Mongstad som endte med havari. Her Klemetsrud gjenvinningsanlegg.

Karbonfangstanlegg på Klemetsrud: – Et byråd som er høye på kullsyre

Med skandalen i Oslos nye vannforsyningsanlegg friskt i minne er det god grunn til å frykte at et karbonfangstanlegg på Klemetsrud kan bli langt dyrere enn syv milliarder. Evnen til å styre store prosjekter synes fraværende i det sittende byrådet.

Publisert

Byrådet og flertallet i Oslo bystyre har lenge hatt store ambisjoner om karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud. Ikke bare er det ambisjoner, men dette er også en betingelse for å nå Oslos ambisiøse klimamål om å fjerne 95 prosent av klimautslippene innen 2030.

Et slikt anlegg vil koste nesten syv milliarder kroner. Staten har gitt et betinget tilsagn om tre milliarder kroner dersom Oslo kommune klarer å få finansiert resten slik at bygging av anlegget settes i gang.

Staten har altså vist svært stor generøsitet for å få til et slikt anlegg. For byrådet er ikke det nok.

Vil at staten betaler

I et notat til bystyret som svar på et privat forslag fra Høyre, om å samarbeide med omkringliggende kommuner om å få anlegget fullfinansiert, tar byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, blant annet hardt i for å få staten til å ta hele regningen. Hun skriver:

«Karbonfangstanlegget er helt avgjørende for at Oslo skal nå sine klimamål, og prosjektet vil ha stor overføringsverdi både nasjonalt og internasjonalt».

Denne overføringsverdien kan det være god grunn til å tvile på. Karbonfangst er på ingen måte noen ny teknologi. Det er allerede et betydelig antall karbonfangstanlegg i drift i verden, mange av dem i USA ifølge Statista.com. Høsten 2020 var 26 store anlegg i drift globalt.

Månehavariet på Mongstad

Det er nå 14 år siden Jens Stoltenbergs berømte månelanding på Mongstad som endte med havari. Karbonfangstteknologien var godt kjent også den gang. Kostnadene var og er fortsatt svært høye.

Fangst av karbondioksid, også kjent som kullsyre, er altså dyrt og ikke noe nytt.

Med skandalen i Oslos nye vannforsyningsanlegg friskt i minne er det god grunn til å frykte at et karbonfangstanlegg på Klemetsrud kan bli langt dyrere enn syv milliarder. Evnen til å styre store prosjekter synes fraværende i det sittende byrådet.

Men entusiasmen er ikke begrenset. Det ser nesten ut som byråden er høy på kullsyre.

Powered by Labrador CMS