DEBATT

Nok en gang er Mortensrud åsted for en skyteepisode. – Vi trenger oppmerksomhet mot bydelens utfordringer, sier leder i bydelsutvalget, Ola B. Mannsåker.. Her John Roger Lund fra Oslo-politiet.
Nok en gang er Mortensrud åsted for en skyteepisode. – Vi trenger oppmerksomhet mot bydelens utfordringer, sier leder i bydelsutvalget, Ola B. Mannsåker.. Her John Roger Lund fra Oslo-politiet.

Etter ny skyteepisode på Mortensrud: – Områder med lav inntekt, trangboddhet og høy andel innvandrere ble glemt i Hurdalserklæringen

En ung mann ble skutt på Mortensrud 29. mai, men overlevde. Bydel Søndre Nordstrand har opplevd skyteepisoder før. Men hva kan forklare stillheten som preger lokalsamfunnet denne gangen?

Publisert

Politiet jobber med saken. Vi andre må være tålmodige og ta vare på hverandre. Vi vet ikke alt, men én ting vet vi: Dersom vi ikke får rettet mer oppmerksomhet mot flere av bydelens utfordringer, vil tilsvarende hendelser skje igjen, som i 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og nå i 2022.

Som samfunn, preges vi av slike hendelser. Folk kjenner på sorg og sinne, og bydelens unge innbyggere blir redde.

Lokale politikere får ikke gjort mer

Bydelens politiske ansvar er å jobbe med forebygging. Det lokale bydelsutvalget har få muligheter til å handle i kompliserte samfunnsspørsmål. Kanskje kunne vi gjort mer, men uansett hva vi lokalt vedtar, vil det ikke være nok. Lokalpolitikere har ikke vedtaksmyndighet eller økonomiske rammer.

For unge voksne over 18 år må andre instanser inn i bildet. De trenger arbeid, inntekt og et framtidshåp som overvinner en gryende resignasjon.

Byrådet har satt inn millioner for å gi et akutt arbeidstilbud til et titalls unge voksne. Det er bra, men denne type tiltak kan ikke kompensere for behovet for forebygging. Lokalsamfunn som vårt trenger kraftige tiltak parallelt og samtidig.

Frivillige fortjener takk

Lokalsamfunnets frivillige fortjener takk, men som samfunn kan vi ikke belage oss på at frivillighet skal løse grunnleggende forskjeller i levekår.

Kommune og stat, politi og NAV må samkjøres for å finne løsninger på utfordringer som har utviklet seg gjennom mange år. En bedre koordinering mellom kommunale og statlige aktører er sterkt tiltrengt for å sikre varige løsninger.

Vi har ropt etter politipost i bydelen

Bydelens innbyggere trenger ro, stabilitet og trygghet. Lokalpolitikere har pekt på behovet for fast tilstedeværelse av politi og en reetablering av en politipost i bydelen. Vi har ropt, og vi har gjort det lenge.

Områder med lav inntekt, høy arbeidsledighet, trangboddhet og høy andel innvandrere ble glemt i Hurdalserklæringen, skriver Kjetil Alstadheim i Aftenposten. Tiden vil vise om han får rett. Regjeringens medlemmer forholder seg tause etter skytingen på Mortensrud.

Arbeidsminister, justisminister, integrasjonsminister og kommunalminister oppfordres i fellesskap å motbevise Alstadheims påstand. For vi er alle tapere, dersom samfunnets respons reduseres til den stille lyden av resignasjon.

Powered by Labrador CMS