DEBATT

Mortensrud vil komme dårlig ut med hensyn til banekapasiteten for den organiserte fotballen de neste årene, skriver Åsmund Grindeland. Her ser man dagens 11-er og plasthallen. Plasthallen er planlagt erstattet av en ny flerbrukshall.
Mortensrud vil komme dårlig ut med hensyn til banekapasiteten for den organiserte fotballen de neste årene, skriver Åsmund Grindeland. Her ser man dagens 11-er og plasthallen. Plasthallen er planlagt erstattet av en ny flerbrukshall.

— Mortensrud-prosjektet kommer til å halvere banekapasiteten for beboerne

— Mortensrud-prosjektet og ny flerbrukshall har ikke tatt hensyn til den planlagte boligutbyggingen. Det vil bli for lite banekapasitet til den organiserte idretten, mener Åsmund Grindeland.

Publisert

Mortensrud er det området i bydel Søndre Nordstrand som trolig vil komme aller dårligst ut med hensyn til banekapasiteten for den organiserte fotballen hvis både det såkalte Mortensrud-prosjektet og den planlagte boligutbyggingen på Mortensrud gjennomføres uten endringer. Hallkapasiteten ser også ut til å bli en knapphetsfaktor.

Med «Mortensrud-prosjektet» erstattes dagens plasthall av en ny flerbrukshall, og det kan fort komme rundt 1300 nye boliger sentralt på Mortensrud.

Dagens bane- og hallkapasitet

Banekapasiteten til den organiserte fotballen på Mortensrud består i dag av tre fotballbaner ved Mortensrud idrettspark: En 11-er, en 7-er og en 3-er. I tillegg har idrettsparken en ballbinge.

Hallkapasiteten på Mortensrud består av «plasthallen» ved Mortensrud idrettspark og Klemetsrudhallen som ligger under Senter syd, også kalt «fjellhallen».

I tillegg finnes det gymsaler ved Mortensrud barneskole, ved Stenbråten barneskole, men ikke ved Loftsrud ungdomsskole. Jeg vet ikke, men antar at nye Mortensrud barneskole vil bruke den nye flerbrukshallen som gymsal.

Denne oversikt over Mortensrud-prosjektet viser at det er planlagt kun en 11-er og en 7-er ved det nye idrettsanlegget. 3-eren er ikke planlagt erstattet.
Denne oversikt over Mortensrud-prosjektet viser at det er planlagt kun en 11-er og en 7-er ved det nye idrettsanlegget. 3-eren er ikke planlagt erstattet.

Rektor ved Loftsrud ungdomsskole opplyser om at elvene ved skolen bruker Klemetsrudhallen til gymundervisning.

Akkurat som fjellhallen på Holmlia nå har utfordringer med fukt, sopp og dårlig inneklima - og av den grunn har blitt stengt - har det vært tilsvarende utfordringer ved fjellhallen på Mortensrud tidligere. Så vidt meg bekjent er det ingen planer om at det skal etableres noen ny gymsal for Lofsrud ungdomsskole.

Leder av Klemetsrud idrettslag opplyser at gymsalen ved dagens Mortensrud skole allerede blir brukt som supplement for den organiserte fotballen på Mortensrud.

3000 nye innbyggere grunnet boligutbygging

Det er planlagt cirka 1000 nye boliger sentralt på Mortensrud. Utbyggingsplanene består av 690 planlagte boliger på «felt 16» på Mortensrud, nord for Mortensrudveien ved Senter syd, og 290 planlagte boliger på Stenbråten, i Stenbråtveien 13-63.

Disse utbyggingene har vært på publikumshøringer.

Dertil kan det bli boligbygging på «felt 18» og «felt 20» på Mortensrud. Det er to byggefelt som ligger mellom «felt 16» og tomta hvor det er planlagt boligutbygging i Stenbråtveien.

En boligutbygging på disse to feltene også vil i så fall øke innbyggertallet på Mortensrud ytterligere. Med et forsiktig estimat på 300 nye boliger på disse to feltene til sammen, fører det i så fall til at det kommer cirka 1300 nye boliger på Mortensrud.

Statistisk sentralbyrå regner et gjennomsnitt på 2,5 innbyggere per bolig i bydel Søndre Nordstrand. 1300 nye boliger vil i så fall gi over 3000 nye innbyggere på Mortensrud.

Kapasitetsøkning, eller kapasitetsreduksjon?

På Mortensrud finnes idrettslagene Klemetsrud idrettslag (KIL) og Mortensrud Aker sportsklubb (MASK). Det er Klemetsrud idrettslag som driver med den organiserte fotballen.

Med «Mortensrud-prosjektet» erstattes dagens plasthall av en ny flerbrukshall. Denne er planlagt ved siden av den nye barneskolen som planlegges syd for Senter syd. Ballbingen ved Mortensrud idrettspark erstattes også av en ny ballbinge.

Imidlertid erstattes ikke den minste fotballbanen (3-eren) og heller ikke gymsalen ved dagens Mortensrud barneskole. Klemetsrud idrettslag vil altså få en redusert banekapasitet hvis «Mortensrud-prosjektet» gjennomføres slik det nå er planlagt.

3er-banen som skal fjernes uten å erstattes ved Mortensrud idrettspark.
3er-banen som skal fjernes uten å erstattes ved Mortensrud idrettspark.

Banekapasiteten i Søndre Nordstrand

Klemetsrud: Cirka 350 innbyggere per bane (700:2 - en 11-er og en 7-er).

Bjørndal: Cirka 1500 innbyggere per bane (9000:6 - tre kunstgressbaner som består av en 11-er, en 9-er og en 7/5-er. I tillegg har Bjørndal en gresslette med tre 5-er baner).

Hauketo/Prinsdal: Cirka 2300 innbyggere per bane (6800:3 - en 11-er og en 9-er som består av to 5-ere).

Holmlia/Rosenholm: Cirka 3-4000 innbyggere per bane (12000:3 el 4 - tre fotballbaner til Holmlia + en på deling med Nordstrand IL).

Mortensrud i dag: Cirka 3800 innbyggere per bane (11300:3 - en 11-er, en 7-er og en 3-er). Det er utbyggingsplaner for Mortensrud som kan føre til over 3000 flere innbyggere.

Mortensrud når «Mortensrud-prosjektet» og planlagte boligutbygginger på Mortensrud er ferdigstilt: Cirka 7000-7500 innbyggere per bane (14000 el 15000:2 - en 11-er og en 7-er).

Banene på Klemetsrud er upraktisk plassert

Banene på Klemetsrud brukes som et supplement for Klemetsrud idrettslag, men Klemetsrud idrettslag har de fleste medlemmene sine bosatt på Mortensrud.

Slår man sammen banene på Klemetsrud og Mortensrud får man rundt 2400 innbyggere per bane (11300+700:5).

Og med «Mortensrud-prosjektet» og planlagte boligutbygginger på Mortensrud ferdigstilt får man da: Rundt 3750 innbyggere per bane (11300+700+3000:4).

Mortensrud skole og gymsalene der er planlagt revet. Ny skole kommer syd for senter syd, men den får ingen gymsal.
Mortensrud skole og gymsalene der er planlagt revet. Ny skole kommer syd for senter syd, men den får ingen gymsal.

Dette er jo en mye bedre banekapasitet, men ifølge venstremann og leder av Klemetsrud idrettslag, Kyrre Alvær, er utfordringen at fotballbanene på Klemetsrud ligger tre kilometer unna der de fleste medlemmene av Klemetsrud idrettslag bor.

Han sier man er avhengig av å bli kjørt, ta buss, eller å gå/jogge dit, hvis mortensrudbeboere skal benytte fotballbanene på Klemetsrud.

Videre sier han at barn trenger idrettstilbud i nærmiljøet. Han mener at Klemetsrud for eksempel ikke er i nærmiljøet for en seksåring som bor på Stenbråten. En 16-åring derimot, kan etter hans mening ha en større bevegelsesradius, sier han.

Enig med Venstre i denne saken

Som medlem av Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er jeg opptatt av at folk skal bli hørt. Jeg er også veldig opptatt av at det skal være gode og tilstrekkelig med fritidstilbud til barn og unge, både generelt og på Mortensrud.

Jeg syns derfor at det burde være en selvfølge at man ser planlagt boligutbygging på Mortensrud i sammenheng med det idrettstilbudet som planlegges i «Mortensrud-prosjektet».

Forsalg til utbyggingsplanene på Mortensrud

Det må bli flere fotballbaner på Mortensrud. Jeg foreslår at det etableres en, eller flere fotballbaner til, i tillegg til det som er planlagt i «Mortensrud-prosjektet». «Felt 18» på Mortensrud. På denne tomta kan det alternativt etableres en, eller flere fotballbaner, i tillegg til de som blir erstattet i «Mortensrud-prosjektet». Tomta tilhører Oslo kommunes og ligger sentralt på Mortensrud, nær Stenbråten skole, har kort vei til t-banen og ligger nord for Mortensrudveien ved Senter syd.

Oversikt over hvor Stenbråten skole ligger i forhold til felt 20, de øvrige byggefeltene, senter syd og Mortensrud-prosjektet.
Oversikt over hvor Stenbråten skole ligger i forhold til felt 20, de øvrige byggefeltene, senter syd og Mortensrud-prosjektet.

En ny, liten flerbrukshall på «felt 20» på Mortensrud. Stenbråten barneskole har en liten gymsal, men har manko på hallkapasitet for tre skoleklasser, har jeg fått opplyst av skolens rektor. Underkapasiteten dekkes ved å også benytte gymsalen ved Mortensrud barneskole.

Siden Mortensrud barneskole er planlagt revet, foreslår jeg at det etableres en liten flerbrukshall på «felt 20» på Mortensrud. Denne kan blant annet brukes som et supplement til underkapasiteten ved gymsalen til Stenbråten barneskole. Feltet grenser mot tomta til Stenbråten barneskole, så en liten flerbrukshall der vil få en praktisk plassering.

— Er det greit med ventelister?

Tenk deg hvis du var ung og skulle etablere deg på Mortensrud. Ville du syns det var greit om barna dine måtte stå på ventelister for å kunne begynne på fotballtrening på det lokale idrettslaget?

Ville du syns det var greit at barna dine kanskje ikke kunne tilbys den gymundervisningen de har krav på på grunn av for liten gymsalkapasitet ved skolen de skulle begynne på?

Dette kan bli realiteten hvis ikke «Mortensrud-prosjektet», og idrettsparken som skal bygges der, sees i sammenheng med den planlagte boligutbyggingen på Mortensrud.

Kilder: Oslo kommunes saksinnsyn vedrørende planlagte utbygginger, innbyggerstatistikk fra Oslo kommune og fra Statistisk sentralbyrå, info fra skolene på Mortensrud, fra Klemetsrud idrettslag og fra fotballgruppene i Søndre Nordstrand.

Powered by Labrador CMS