DEBATT

Denne båthavna går på bekostning av gratis aktivitetstilbud som brukes av alle, uavhengig av lommebok, mener skribenten.
Denne båthavna går på bekostning av gratis aktivitetstilbud som brukes av alle, uavhengig av lommebok, mener skribenten.

– Jeg vil veldig gjerne ha båthavn og fast båtplass i Hvervenbukta, men ikke på bekostning av alle andre

Jeg var begeistret for forslaget, inntil jeg leste meg opp på saken. Da skjønte jeg at dette kommer til å bli et inngrep for noen veldig få godt bemidlede, på bekostning av alle andre. Og det synes jeg er ganske ukult.

Publisert

Samtidig som jeg ønsker meg båtplass ved Hvervenbukta, tenker jeg på hva det vil koste. Både meg personlig, men aller mest omgivelsene rundt. For hvis jeg skal få båtplass der i det nye båthavnen som er planlagt, ca. hundre meter fra en av Oslos mest populære strender, blir jeg en fyr jeg ikke ønsker å være.

Å anlegge nok en kilde til støyforurensning og miljøgifter som truer det allerede truede dyrelivet, rett ved en av de kjæreste gratis rekreasjonsområdene til beboere i Søndre Nordstrand, blir helt feil.

Jeg var for øvrig begeistret for forslaget, inntil jeg leste meg opp på saken. Da skjønte jeg at dette dessverre kommer til å bli et inngrep som er for noen veldig få godt bemidlede, på bekostning av alle andre. Og det synes jeg er ganske ukult!

Koster en liten formue

Noen argumenterer med at den nye utbyggingen vil være et gode for beboerne på Søndre Nordstrand. Det er jeg redd ikke stemmer. Veldig få har råd til det, tror jeg.

Noen estimater går på at det vil være nødvendig med innskudd på mellom 300.000 og en million kroner for å i det hele tatt få plass – før du har kjøpt deg båt. Den kommer i tillegg, og skal du ha plass til familien, vil også det lett koste et sekssifret beløp.

I tillegg kommer utgifter til krybbe, materialer til årlig vårpuss, maling, drivstoff, transport med kranbil og opplag samt kontingenter. Jeg har selv båt og vet at, avhengig av hva slags båt man vil ha, blir det en liten formue av dette.

Gjør vondt verre

Bydel Søndre Nordstrand har egne utfordringer, og godt bemidlede beboere er ikke en av de. Bydelen sliter med en høy andel av lavinntektsfamilier, trangboddhet, en høy andel av barnevernssaker og offentlig og privat fattigdom.

Denne båthavna gjør kun vondt verre, fordi den går på bekostning av gratis aktivitetstilbud som brukes av alle, uavhengig av lommebok. Jeg er redd de aller fleste som bor i Søndre Nordstrand ikke har råd til å betale de hundrevis av tusener som det vil koste å få seg og drifte båtplass i det nye luftslottet.

Hvis andre båtplasser rundt om i Oslo legges ned, slik det er planer om, ender Hvervenbukta og Oslo Sør med å få hele problemet i fanget. En del folk argumenterer med at dette blir så bra for Søndre Nordstrand. Den argumentasjonen kjøper jeg ikke.

Mange argumenter mot

Det eneste argumenter FOR en slik utbygging er at noen få, med veldig god råd, får plass til båten sin.

Men det er veldig mange argumenter MOT en slik utbygning:

  • Det bygger ned strandsonen, det skal vi jo ikke uansett.
  • Det forringer store rekreasjonsområder samt Hvervenbukta, en av Oslos mest populære strender.
  • Miljøgifter fra utbygning og drift vil true elveutløpet, der laks og andre arter gyter.
  • Den truede torskebestanden blir enda mer truet.
  • Gytefeltet for reke blir mer truet.
  • Kloakken fra 300 båter tømmes som oftest rett i sjøen, det kan bli en kilde til stengte strender.
  • Farlig avfall som oljesøl, drivstoff, malingrester etter vårpuss er allerede i dag et problem i den eksisterende båthavnen, og blir bare enda større.
  • Tiltaket er ikke for den allmenne innbygger, for det vil dessverre bli så dyrt at veldig få vil få glede av det.
  • Båtforeningen samt seilforeningen, som allerede har eksistert her i mange år, kan ikke fortsette driften som i dag, for de vil da miste opplagsplasser og parkeringsplasser. Det området vil bli tatt av det nye tiltaket.
  • Økt trafikk forbi Hvervenbukta når 300 båteiere skal sjekke båtene sine eller skal ut på tur. Trafikksikkerhet og parkering er allerede et problem rundt Hvervenbukta og vil bli enda større.

Best for fellesskapet?

De som presser på for denne utbygningen bør gå i dybden på disse utfordringene og spørre seg om dette virkelig er til beste for felleskapet vi lever i eller et gode for bare noen få.

Hilsen en som har veldig gjerne vil ha fast båtplass, men ikke på bekostning av alle andre!

Powered by Labrador CMS