Saliba Andreas Korkunc (t.v.) og SVs Omar Samy Gamal
Høyres Saliba Andreas Korkunc (t.v.) og SVs Omar Samy Gamal er enige om én ting like før valget.

SV og Høyre i Oslo enige om at politiets etniske profilering må få konsekvenser: – Handler om tillit

– Det er ingen tvil om at folk med utenlandsk utseende blir stoppet oftere av politiet enn etniske nordmenn på gata. Jeg har opplevd det selv, sier bystyrekandidat Saliba Andreas Korkunc (H). Han får full støtte av SVs ordførerkandidat Omar Samy Gamal.

Publisert

Søndag var siste dag for prøveprosjektet hvor folk kunne kreve kvittering av oslopolitiet dersom de ble stoppet av politiet for kontroll. 

Siden prøveordningen ble innført i begynnelsen av desember i fjor, har i alt 5118 osloborgere fått tilbud om en kvittering fra politiet. Av disse ble 3035 skrevet ut.

– Vi er avhengige av at byens befolkning har tillit til oss og den jobben vi er satt til å utføre. Nå venter vi på en ekstern vurdering av hvor vellykket prøveprosjektet har vært, sier politibetjent ved Enhet sentrum og prosjektleder Halvor Grønli.

– Ingen tvil

Tallene for antall utskrevne kvitteringer i løpet av prøveprosjektet ble presentert på et frokostmøte i regi av Juristforbundet Legenes hus i Oslo sentrum onsdag formiddag.

Etter framleggelsen av rådata, var det tid for politisk debatt om forsøket med kvitteringsordningen.

I den debatten ble det raskt klart at det ikke er stor avstand mellom dagens byrådspartier og det største opposisjonspartiet Høyre.

Høyre og bystyrekandidat Saliba Andreas Korkunc støtter en forlengelse og utvidelse av prøveprosjektet med kvitteringer fra oslopolitiet.
Høyre og bystyrekandidat Saliba Andreas Korkunc støtter en forlengelse og utvidelse av prøveprosjektet med kvitteringer fra oslopolitiet.

– Det er ingen tvil om at folk med utenlandsk utseende blir stoppet oftere av politiet enn etniske nordmenn på gata. Jeg har opplevd det selv. Og jeg er vel ikke veldig brun i huden, sier bystyrekandidat ved mandagens kommunevalg, Saliba Andreas Korkunc, til VårtOslo.

Dette er kvitteringen over 3000 osloborgere har mottatt fra politiet de siste månedene.
Dette er kvitteringen over 3000 osloborgere har mottatt fra politiet de siste månedene.

Fremdeles i tenkeboksen

Den håpefulle lokalpolitikeren, med bakgrunn som statssekretær for daværende helseminister Bent Høie under koronapandemien, er positiv til at prøveordningen både bør forlenges og utvides til å gjelde hele byen.

Evalueringen av det avsluttede prøveprosjektet skal være ferdig i desember.

Han heller likevel litt kaldt vann i blodet på de som allerede nå tar det for gitt at et slikt resultat blir en realitet.

– Skulle evalueringen vise at de negative sidene ved prøveprosjektet har vært veldig mye større enn de positive, kan det likevel hende vi ikke ønsker en videreføring, understreker Høyre-politikeren.

– Oslo øst må med

Nåværende kultur- og idrettsbyråd og ordførerkandidat ved mandagens valg, Omar Samy Gamal (SV), var godt fornøyd med å få med seg Høyre på at ordningen nå både bør forlenges og utvides.

Selv mener han noe av det viktigste er å få med hele byen på prosjektet.

– Jeg vet det er ungdom i Groruddalen og andre steder som ønsker å få en slik kvittering, men som ikke har fått muligheten til det under prøveprosjektet. Derfor mener jeg det er veldig viktig at vi kan gi alle som blir stoppet av politiet her i byen den samme muligheten, som folk i sentrum, sier Samy Gamal.

Også byråden, med egyptisk bakgrunn, har i tidligere år opplevd å bli stoppet på gata av politiet på grunn av sin etnisitet.

– Dette handler i bunn og grunn om å bygge en tillit mellom politiet og de som bor her i byen. Da er det viktig at vi starter med tiltak i alle bydeler, og ikke bare i én eller noen få. Nå må hele Oslo med i denne ordningen, mener han.

– Det er ikke bare i sentrum politiet bør gi ut kvitteringer til folk de stanser og kontrollerer, mener kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).
– Det er ikke bare i sentrum politiet bør gi ut kvitteringer til folk de stanser og kontrollerer, mener kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

Taust politi

Leder i Oslo politiforening, Marius Bækkevar, var onsdag formiddag ikke veldig interessert i å kommentere hva politiet selv mener om erfaringene fra prøveordningen, men innrømmet at han fra sine egne medlemmer har fått både positive og negative tilbakemeldinger rundt pilotprosjektet.

– Nå skal prøveprosjektet evalueres av eksterne konsulenter, og jeg tror ikke det er veldig nyttig å diskutere erfaringene våre før denne evalueringen er klar. Da har vi også et bredere grunnlag for å få en god diskusjon rundt problematikken, sier han.

Når det gjelder årsakene til hvorfor politiet stoppet personen de ønsket å kontrollere, topper forhold knyttet til opprettholdelse av den offentlige ro og orden statistikken. I denne kategorien ble det skrevet ut i alt 2592 kvitteringer. 

På de neste plassene fulgte veitrafikkloven med 752 tilfeller og kontroll etter utlendingsloven med 575 tilfeller.

Powered by Labrador CMS