Ja, det blir uteservering langs Karl Johan også i år.
Ja, det blir uteservering langs Karl Johan også i år.

Plan- og bygningsetaten sa nei til sommerservering langs Karl Johan. Deretter snudde de

Plan- og bygningsetaten sa først nei til sommerservering langs Karl Johan. Vedtaket skapte på kort tid mye misnøye og etaten gjorde tvert om.

Publisert

I et brev til Strøksforeningen Studenterlunden er ikke plan og bygningsetaten særlig imøtekommende. Ved forrige tillatelse var vi «veldig tydelige på at vi i utgangspunktet er negative til plassering av uteservering på den nordlige delen av Karl Johans gate», ifølge Estate Nyheter.

– Uteserveringen har blitt omsøkt som et sesongbasert tiltak med varighet på 4-5 måneder i flere år og kan ikke lenger bli behandlet eller ansett som et midlertidig tiltak. Dette innebærer blant annet at kravene til tiltakets visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til dets omgivelser må gjøres gjeldende på lik linje som permanente tiltak, skriver etaten.

Les også: – Jeg følte at det var litt vårslepp for kalver her i går. Det hjelper ikke at utestedene følger smittevernreglene når kundene ikke gjør det

Svært store tap

Også Oslo Handelsstands forening har i et brev til byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, klaget på vedtaket fra plan- og bygningsetaten. Han peker at dette blir en meget spesiell sommer og at næringslivet som retter seg mot kunder og gjester har lidd svært store tap som følge av pandemien.

– Med de kravene plan- og bygningsetaten viser til, lar det seg i praksis ikke gjøre med sommerservering. Derfor ber vi byråden gripe inn. Er det noe vi trenger i Oslo nå, er det at alle har det bra. Dette er ikke tiden for å ri noen prinsipielle hester, sier Jon Anders Henriksen, direktør næringspolitikk i Oslo Handelsstands forening i brevet gjengitt i Estate Nyheter.

– En meget spesiell sommer

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland kommer etter hvert på banen med retretten.

– Vi ser at sommeren 2020 vil være en meget spesiell sommer i Oslo, og at en gjenåpning av Oslos uteplasser og torg vil trekke mennesker tilbake til Oslos gater. Derfor vil vi ut fra situasjonen gi Strøksforeningen Studenterlunden beskjed om at den midlertidige tillatelsen til sommerservering langs Karl Johans gate forlenges for sommeren 2020, svarer etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

– Vi fant etter en ny vurdering å kunne gi midlertidig godkjenning for sommeren 2020. Men at det i god tid før 2021 sesongen søkes om en permanent ordning for sommerserveringlangs Karl Johans gate, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen, i plan- og bygningsetaten.

NB: VårtOslo skrev i en tidligere versjon av saken at plan- og bygningsetaten ble presset av byrådet til å snu i saken. Dette stemmer ikke. Plan og bygg snudde på eget initiativ. VårtOslo beklager feilen.

Powered by Labrador CMS