— Her får elevene mulighet til å forsere, og de møter likesinnede elever med realfaglige aspirasjoner, sier daglig leder Liv Bjørkgård ved Oslo Realfagskole.
— Her får elevene mulighet til å forsere, og de møter likesinnede elever med realfaglige aspirasjoner, sier daglig leder Liv Bjørkgård ved Oslo Realfagskole.

Oslo Realfagsskole åpner på Torshovtoppen. Starter opp i høst med 120 elever fra 7. til 10. trinn

— Oslo Realfagsskole Heltberg er for elever som vil arbeide på et høyt faglig nivå og som ønsker å ha fokus på realfagene gjennom de fire siste årene i grunnskolen, sier daglig leder Liv Bjørkgård.

Publisert

Høsten 2020 vil Oslo få et nytt privat grunnskoletilbud. Oslo Realfagsskole Heltberg etablerer seg på Torshov og tilbyr skoleplasser fra 7. til 10 trinn.

Allerede høsten 2020 er skolen klar til å ta imot realfagsentusiastene, skriver skolen i en pressemelding. Beliggenheten blir i de tidligere lokalene til Lønnebakken skole på Torshovtoppen.

Elever fra hele byen

Liv Bjørkgård.
Liv Bjørkgård.

— Her får elevene mulighet til å forsere, og de møter likesinnede elever med realfaglige aspirasjoner, sier daglig leder Liv Bjørkgård ved Oslo Realfagskole.

Med beliggenheten på Torshovtoppen mener Bjørkgård det nye realfagskole-tilbudet gir mulighet for elever fra mange bydeler i Oslo. Fra i høst regner hun med at den nye skolen vil ha rundt 120 elever fordelt på de ulike trinnene.

På den nye realfagsskolen er realfagene en del av alle fag. Bjørkgård forteller at målet til skolen er å forberede elevene best mulig til videre utdanning hvor realfagene står sentralt. Fokuset er, naturlig nok for en realfagsskole, på realfagene matematikk, naturfag, forskning, teknologi og programmering.

Samarbeid med næringsliv og høyskoler

— Vi opplever positive tilbakemeldinger og stor interesse for den nye realfagsskolen. Vi har konsesjon til å ha 160 elever, og regner med å ha det antallet fra høsten 2021, sier Bjørkgård til VårtOslo.

Oslo Realfagsskole Heltberg er medlem av Abelia, NHOs organisasjon for kunnskapsbedrifter og deltar aktivt i et nettverk av fremtidsrettede teknologi- og kunnskapsbedrifter.

— Ved å velge realfagsskole får elevene et svært godt utgangspunkt, både med tanke på videregående skole, høyskole, universitet og senere yrkesliv. Realistene trengs i svært mange bransjer. Skolen har et nært samarbeid med næringslivet, videregående skoler, universiteter og høyskoler, avslutter Bjørkgård.