Mari Tangen (t.v) leder Fossheim borettslag og Marianne Husum, som er styreleder i Ringnes park vest sameie, er begge mot en pub ved inngangen til Ringnes park. Foto: Vegard Velle
Mari Tangen (t.v) leder Fossheim borettslag og Marianne Husum, som er styreleder i Ringnes park vest sameie, er begge mot en pub ved inngangen til Ringnes park. Foto: Vegard Velle

— Nei Helge Stoltenberg, utested midt i Ringnes park ble ikke politisk behandlet

Publisert

Hvorfor ble denne saken gitt "til orientering" uten sakspapirer på forhånd, og ikke til politisk behandling?

Leder av bydelsutvalget i bydel Sagene, Helge Stoltenberg bekrefter at bydelsutvalget (BU), eller fagkomite, hadde mulighet til å behandle byggesaken om utested midt i boligområdet Ringes park.

Vi har fortsatt ikke fått svar på hvorfor ikke dette ble gjort?

Stoltenberg sier at saken ble behandlet i fagkomiteen miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen (MKB).

Men i all håndtering av saker skiller man mellom "til orientering" og "til behandling". "Til behandling" skal gjøres slik at man kan sette seg inn i saken før møtet, og fatte en beslutning. Hvorfor ble denne saken gitt "til orientering" uten sakspapirer på forhånd, og ikke til politisk behandling i fagkomiteen?

Tidligere innlegg i denne saken:

— Naboprotestene burde ført til politisk behandling

Med delegering kunne fagkomiteen MKB – som har medlemmer fra alle de politiske partiene representert i bydelsutvalget - ha avgitt uttalelse innen frist.

Helge Stoltenberg skriver selv at politisk BU-behandling blir gjort i mange tilfeller, selv i bruksendringssaker. Tre dager etter at saksbehandling starter i bygningsetaten, slik tilfellet var her, er ingen hindring.

Vi mener at foreliggende naboprotester burde vært grunn nok til at saken ble politisk behandlet i BU eller fagkomite.

— Bydelsadministrasjonen mente at saken fortjente politisk behandling

Vi ringte bydelsadministrasjonen, da vi ønsket at de skulle komme på en befaring med oss. Vi hørte ikke noe mer, og de kom da heller ikke på denne befaringen.

Administrasjonen mente likevel at saken fortjente politisk behandling, og at det var ny bruk/annet formål, ikke bruksendring, da den «tiltenkte virksomheten med mikrobryggeri og en allment tilgjengelig pub innebærer en så vidt stor økning i aktivitetsnivået».

Helge Stoltenberg er kanskje uenig i de standpunktene, siden han bare beskriver dette som bruksendring uten behov for politisk behandling?

— Vi ønsker god dialog

Vi kan forøvrig forsikre BU-lederen om at vi ønsker en god dialog med alle våre naboer – både eiere og leietagere. Ringnes bryggeri solgte seg ut av det gamle Ringnes-bygget, men leier fortsatt deler av bygget.

Imidlertid har til nå - over 300 - av våre beboere, underskrevet et opprop på at vi ikke ønsker en stor pub midt i boområdet.