DEBATT

Hanne Eldby, Oslo SV
De årene de borgerlige styrte var det kutt i bydelsbudsjettene hvert eneste år, sier Hanne Eldby (SV).

– Synes du det er for lite ungdomskriminalitet i Oslo, er det bare å stemme på Høyre

Bygger vi ned fritidstilbudet og de som jobber med barn og unge i bydelene, blir det garantert flere ungdommer som havner utpå og som ikke blir hanket inn av ansvarlige voksne. Dette er ikke rakettforskning.

Publisert

Jeg har vært bydelspolitiker i Østensjø i 20 år, og har sett på nært hold hvor store endringer som har skjedd i Oslo med et rødgrønt byråd. Det er mye som står på spill hvis det blir et byrådsskifte i Oslo.

De årene de borgerlige styrte var det kutt i bydelsbudsjettene hvert eneste år. Bydelsdirektørene over hele Oslo la hver høst fram forslag om å redusere på tilbudet for barn og unge, enten det var utekontakter eller fritidsklubber.

Helsestasjonen var underbemannet, og det samme var skolehelsetjenesten og barnevernet. De eldre gikk heller ikke fri, seniorsentre skulle legges ned, og stoppeklokka var i aktivt brukt i hjemmetjenesten, som hadde alt for få ansatte.

Feil medisin

Innføring av eiendomsskatten var helt nødvendig for å kunne ruste opp velferdstilbudet i Oslo. Den gir oss mer enn to milliarder ekstra hvert år til å bruke på velferdstiltak.

Ingen barn trenger lenger gå hjem når de andre barna går på aktivitetsskolen etter skoletid. Det er ansatt 800 flere som jobber i hjemmetjenesten i byen.

Vi vet at det fortsatt er travelt for de som jobber der, men Høyre-politikk vil ikke være rett medisin.

Åtte år med forebygging

I Østensjø har vi tripla antallet utekontakter, fra fire til tolv. Vi har dobla antallet jordmødre på helsestasjonen. Under de borgerlige hadde bare halvparten så mange ansatte i skolehelsetjenesten som skal til for å nå den veiledende normen. Nå er vi oppe på norm.

Ungdomsrådet i Østensjø mener dette ikke er nok, og det er vi voksne bydelspolitikerne enige med rådet i. Vi har rusta kraftig opp to av fritidsklubbene våre, både på Oppsal og på Manglerud, og vi jobber for å få nye lokaler til Skullerud Aktivitetshus, sånn at vi også kan gi et tilbud til juniorene på Bogerud og Skullerud.

Fritidsklubbene var aldri åpen i feriene under de borgerlige. Nå har vi åpne klubber i juni og august, og vi vil gjerne åpne i deler av juli også. Det er alt for mange unger og ungdommer som har lite å gjøre i ferien. I tillegg bruker byrådet penger på å gi ungdom sommerjobber og ferieaktiviteter i tillegg til klubbtilbudet.

Garantert flere unge som havner utpå

Det er barnefattigdom i alle bydelene, og det gjelder Østensjø også. Den økonomiske krisa vi går igjennom nå, gjør at mange flere familier enn før opplever stress rundt hvordan de skal få betalt regningene sine.

For å sikre at dette går minst mulig ut over ungene, har bydelen oppretta en ordning der idrettslag og foreninger kan søke om å få dekket treningsavgifter og kontingenter til de barna som risikerer å falle ut på grunn av dårlig råd. Det var helt utenkelig at bydelen skulle klare å prioritere fritidsaktiviteter under det borgerlige byrådet.

Unger trenger flere voksne rundt seg enn familiene sine. Bygger vi ned fritidstilbudet og de som jobber med barn og unge i bydelene – det forebyggende arbeidet – blir det garantert flere unger og ungdommer som havner utpå og som ikke blir hanket inn av ansvarlige voksne. Dette er ikke rakettforskning.

Hvor vil de borgerlige ta pengene fra?

Høyre vil redusere eiendomsskatten. De ville ikke ha eiendomsskatt i det hele tatt for åtte år siden. Hvor mye de skal redusere, vil de ikke si. De vil heller ikke si hvor de har tenkt å kutte, med ett unntak. De vil ta skolematen fra ungene våre. Det er en forsvinnende liten del av de mer enn to milliardene som eiendomsskatten utgjør.

Jeg banker i bordet og setter kryss i taket for at det ikke blir borgerlig flertall i Oslo – og oppfordrer alle som bryr seg om velferden vår til å stemme SV, eller i det aller minste rødgrønt!

Powered by Labrador CMS