– Dette er en gledens dag og en stor milepæl i arbeidet for en mer effektiv og fremtidsrettet T-bane, sier konserndirektør i Sporveien, Per Magne Mathisen.
– Dette er en gledens dag og en stor milepæl i arbeidet for en mer effektiv og fremtidsrettet T-bane, sier konserndirektør i Sporveien, Per Magne Mathisen.

Det ble lys i enden av den nye T-banetunnelen. – En gledens dag for Østensjøbanen

I dag gjennomførte Sporveien siste sprengning i den 400 meter lange Hellerudtunnelen. 60 000 passasjerer kan få kortere reisetid på T-banens linjer 2 og 3 når den nye tunnelen tas i bruk neste høst.

Publisert

– Dette er en gledens dag for alle som reiser med T-banen. Når T-banetraseen legges i tunnel, vil T-banetogene kunne kjøre fortere og det vil bli et bedre nærmiljø i området. Når Østensjøbanen er ferdig oppgradert, kan det gi kortere reisetid for nær 60 000 daglige reisende, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav.

Lys i tunnelen

Tunnelbyggingen på Østensjøbanen startet 4. april. Ifølge konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen, er gjennomslaget en stor milepæl.

Hellerudtunnelen bygges med tradisjonell tunneldriving, ved at det først bores og deretter sprenges innover i fjellet.
Hellerudtunnelen bygges med tradisjonell tunneldriving, ved at det først bores og deretter sprenges innover i fjellet.

– Tusenvis av arbeidstimer er lagt ned for at vi i dag kan feire gjennomslag og lys i tunnelen. Jeg vil rette en stor takk til alle som bokstavelig talt har jobbet på spreng for å få dette til. I tillegg vil jeg på Sporveiens vegne rette en vel så stor takk for tålmodigheten til alle naboer som har vært berørt av anleggsarbeidet. Oppgraderingen av Østensjøbanen er godt i rute, sier Per Magne Mathisen i Sporveien.

Satsing på T-bane

T-banen i Oslo står for over 120 millioner enkeltreiser i et normalår. Til sammenligning ligger antall enkeltreiser med tog i hele Norge samlet sett på om lag 80 millioner, målt før pandemien. I perioden frem til 2040 vil det skje en betydelig satsing på T-banen i Oslo, med blant annet innkjøp av flere nye T-banetog og utskiftning av signalanlegget til T-banen.

– Naboene til T-banen vil få redusert støy fra T-banen når deler av T-banetraseen legges i tunnel, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav.
– Naboene til T-banen vil få redusert støy fra T-banen når deler av T-banetraseen legges i tunnel, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav.

– Oppgraderingen av Østensjøbanen er et viktig ledd i opprustningen av T-banen i Oslo. Østensjøbaneprosjektet bidrar til kortere reisetid på linjene 2 og 3, samtidig som vi oppgraderer infrastrukturen og forbedrer punktligheten og forutsigbarheten for de reisende.

Ny tunnel og to nye bruer

Rundt én kilometer av Østensjøbanen skal fornyes, nærmere bestemt strekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner. Mellom Brynseng og Hellerud er det i dag to eldre stålbruer som er på slutten av sin levetid. Begge bruene vil bli erstattet av nye.

Den 400 meter lange tunnelen og det nye sporet mellom Brynseng og Hellerud er forventet tatt i bruk høsten 2023.
Den 400 meter lange tunnelen og det nye sporet mellom Brynseng og Hellerud er forventet tatt i bruk høsten 2023.

Når T-banetraseen tas i bruk neste høst, vil T-banen gå inn i tunnel sør for broen over Østensjøveien og komme ut nær Hellerud T-banestasjon.

Kostnadsrammen for fornyelsen av Østensjøbanen er 970 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS