Kloakken rant ut i Ljanselva: Fiskedøden skyldtes at et kloakkrør var tettet igjen av våtservietter, kluter og filler folk hadde kastet i do.
Kloakken rant ut i Ljanselva: Fiskedøden skyldtes at et kloakkrør var tettet igjen av våtservietter, kluter og filler folk hadde kastet i do.

Fiskedød i Ljanselva var menneskeskapt: Våtservietter tettet rør - kloakken rant ut i Ljanselva og drepte fisken

Fiskedøden i Ljanselva i sommer var forårsaket av menneskers forsøpling, mener vann- og avløpsetaten. Et rør ble tettet av våtservietter, kluter og filler. Kloakken fant dermed andre veier, rant ut i elva og drepte fisken.

Publisert

Lav vannstand førte til fiskedød, skrev VG da en nabo til Ljanselva plutselig fant masse død fisk. Men fiskedøden i sommer skyldtes ikke lav vannstand.

Det var menneskelig forsøpling i avløpssystemet som førte til at fisken i Ljanselva døde i kloakkutslippet, mener vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune.

— Gode leveforhold ved minstevannføring

Det var tilsvarende lav vannføring i alle Oslos vassdrag i sommer. Men ingen steder andre steder enn i Ljanselva var det massedød av fisk. Årsaken til fiskedøden i Ljanselva skyldes tilstopping av kloakkrør, mener vann- og avløpsetaten.

— Fisken har gode og levbare forhold ved minstevannføring. Det som dessverre tok livet av fisken i Ljanselva ved dette tilfellet var ikke minstevannføring, sier miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) i et skriftlig svar på spørsmål fra bystyrerepresentant Marit Kristine Vea (V).

Miljøbyråden har innhentet opplysninger fra vann- og avløpsetaten, som forsikrer at fisken i Ljanselva ikke døde fordi det var lite vann.

Bind, kondomer og våtservietter skal ikke i do

Fra Nøklevann gikk det ifølge VAV 10 liter per sekund ut i Ljanselva. Det man imidlertid ikke visste på det tidspunktet var at det lenger ned rant urenset kloakk ut i elva.

Miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) gjentar at folk ikke må bruke toalettet som avfallsdunk. Da tettes avløpsrørene.
Miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) gjentar at folk ikke må bruke toalettet som avfallsdunk. Da tettes avløpsrørene.

Fiskedøden skyldtes at et kloakkrør var tettet igjen av våtservietter, kluter og filler folk hadde kastet i do. Da VAV oppdaget kloakken i elva, ble vanntilførselen fra Nøklevann økt til 22 liter per sekund. Men det var for sent for å redde fisken ved kloakkutslippet.

— Avløpsnettet er sårbart for tilstoppelser når det brukes til annet enn det det er ment for, sier Sirin Hellvin Stav.

— Derfor er det viktig å stadig minne innbyggerne på at toalettet ikke er noen søppeldun, og at våtservietter, kluter, bind, q-tips, kondomer og annet skal i avfallsdunken og ikke i toalettet, sier miljøbyråden.

Powered by Labrador CMS