Rett etter pinse starter arbeidet med oppgraderingen av Storo-lokket på rv. 150.
Rett etter pinse starter arbeidet med oppgraderingen av Storo-lokket på rv. 150.

I sommer og høst blir det vegarbeider på Storo-lokket

I juni starter Statens vegvesen arbeidet med oppgradering av riksvei 150 ved Storo-lokket. Arbeidene med starter rett etter pinse.

Publisert

Det blir nattestengt og omkjøring på rampene over lokket. Dette kommer til å vare til januar 2023.

Arbeidene foregår:

 • Natt til tirsdag – natt til fredag: Kl. 22.00 – 06.00
 • Natt til lørdag: Kl. 22.00 – 08.00
 • Natt til søndag: Kl. 20.00 – 09.00

Åpnet i 1994

Storolokket ble åpnet i 1994. Lokket er om lag 135 meter langt og har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning. Cirka 51.400 kjørte forbi her hvert døgn i fjor.

Over lokket er det et signalregulert vegkryss og to trikkespor. I tillegg er det en bru over T-banen like sørvest for lokket. Det er en parallell gang- og sykkelveg på lokket.

Dette skjer

Arbeidene som skal gjøres er:

 • Reparasjon av betong
 • Injisering av riss med kalkutfelling i tak
 • Fjerning av støyabsorbenter
 • Etablering av brannbeskyttelse
 • Utskifting av kabelbruer
 • Utskifting av belysning
 • Utskifting av tavle i teknisk rom
 • Utskifting av kumlokk og rammer i trekkekummer med lokk av betong
 • Utskifting av kumlokk og rammer for vann- og avløpskummer
 • Reparasjon av vegskulder
 • Utskifting av enkelte skilt og master/portaler i dagsonen
 • Etablering av variable fartsgrenseskilt i dagsonen
Powered by Labrador CMS