DEBATT

Denne uken skal styrene i både Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-øst møtes og fatte viktige beslutninger om neste fase i utviklingen av Oslo-sykehusene. På bildet Bjørg Sandkjær og Jan Bøhler, begge fra Oslo Senterparti.
Denne uken skal styrene i både Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-øst møtes og fatte viktige beslutninger om neste fase i utviklingen av Oslo-sykehusene. På bildet Bjørg Sandkjær og Jan Bøhler, begge fra Oslo Senterparti.

– Oslo Universitetssykehus vurderer å rive deler av Rikshospitalet. De overkjører lokaldemokrati og fagforeninger

Sykehusplanene for Oslo innebærer at Ullevål sykehus skal deles i to og tomta selges til private utbyggere. Stadig flere ser galskapen i disse planene.

Publisert

Fortjenesten fra salget av sykehustomt skal gå til å delfinansiere nybygg på tomtene på Aker og Gaustad, som må bygges høyt, tett og trangt for å få plass til å gi Oslo-folk gode sykehustilbud. I tillegg splittes gode fagmiljøer og fordeles på de nye sykehusene.

Disse beslutningene tas i lukkede styrerom av styrene i Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Styremedlemmene står til ansvar for helseministeren, ikke for befolkningen som skal bruke disse helsetjenestene.

Riving av Rikshospitalet

Både bydelsutvalg og bystyre protesterer mot planene fordi det vil gi dyre sykehus, uten plass til alle som trenger det, i høye blokker på trang tomt. Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune sendte tilbake planene for nye sykehusbygg på Gaustad nettopp fordi de var planlagt for høyt og trangt og for tett inntil fortidsminner.

Planene skulle egentlig på høring 2. juni, men er nå planlagt å komme ut 15. januar, og med det kaoset som nå råder, lurer vi på om de i det hele tatt kommer før høstens valg.

Likevel skal styrene i helseforetakene denne uka vurdere å starte et forprosjekt, som blant annet innebærer riving av deler av Rikshospitalet, som er i fullgod stand. En slik beslutning innebærer å forberede bygging av et digert sykehus på en for trang tomt – før både plan- og bygningsetaten og lokale folkevalgte har gitt noe som helst klarsignal.

Sykehus uten tomt

Denne overkjøringen av demokratiet er bare et av mange problemer med sykehusplanene for Oslo. Anslagene for inntektene fra salg av Ullevål-tomta er urealistisk høye, samtidig som Helse Sør-øst selv medgir at det vil være behov for et lokalsykehus til i Oslo, omtrent samtidig som de nye sykehusanleggene står klare.

Men dette nye lokalsykehuset vil da mangle en tomt å bygge på, fordi det ikke vil plass til å utvide på de tomtene man da har igjen.

Galskap

Stadig flere ser galskapen i disse planene. I bystyret i Oslo er det bare Høyre og Arbeiderpartiet som fortsatt står på helsebyråkratenes side. På Stortinget er det regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som står imot.

Frem mot valget neste år, vil Senterpartiet jobbe sammen med gode alliansepartnere i andre partier, i fagbevegelsen, blant brukerorganisasjoner, nabolagsaksjoner, og sykehusaksjoner for å mobilisere for at disse planene skal skrinlegges.

Powered by Labrador CMS