DEBATT

Rødt utfordrer AP, SV og MDG i Oslo til å stoppe den stadige bygginga av høyhus og andre bygg tett på elvene.
Rødt utfordrer AP, SV og MDG i Oslo til å stoppe den stadige bygginga av høyhus og andre bygg tett på elvene.

— Vi trenger natur i byen. Dropp den planlagte høyblokka over Akerselva på Gullhaug torg!

FNs klimarapport viser alvoret i klimaendringene, på samme måte som sommerens hetebølger, skogbranner og dramatiske flommer. Å stoppe klimaendringene er vår tids viktigste solidaritetssak, med verdens fattige og med framtidige generasjoner.

Publisert

Rødt jobber for en rettferdig miljøpolitikk, som får ned både ulikhetene, utslippene og stopper tap av natur. Vi jobber for tiltak som skiller mellom de som har mye og lite, mellom grunnleggende forbruk og luksusforbruk, og mellom by og bygd. Rødt over sperregrensa kan være avgjørende for at en ny regjering også vil bety ny miljøpolitikk.

Også med et rødgrønt byråd kan miljøpolitikken i Oslo bli bedre og mer rettferdig. Vi utfordrer AP, MDG og SV i Oslo og på Stortinget til å bli med på disse sakene:

1. Rettferdig klimapolitikk

Verden har allerede funnet mer olje og gass enn klimaet tåler at vi bruker. Vi må trappe ned olje- og gassnæringa blant annet ved å si nei til ny oljeleting, droppe subsidier og trekke tilbake 23., 24. og 25. konsesjonsrunde.

Klimarabatten skal gå til de med lave og middels inntekter, og ha barnetillegg.

Dette må ikke bli omstilling til arbeidsledighet, og parallelt må vi investere i ny, norsk industri. Vi trenger en helhetlig næringspolitikk basert på ren vannkraft, bærekraftig bruk av naturressurser og dyktige fagarbeidere i hele landet.

Vi får ikke med oss befolkninga på kraftige klimatiltak hvis mange opplever at tiltakene er bra for rike folk med el-bil i Oslo og omegn, mens den gjøre livene deres vanskeligere. Vi klarer ikke å gjøre alle avgifter og tiltak rettferdige nok, for eksempel gjelder Co2-avgifta mange ulike varer og tjenester. Rødt vil øke CO2-avgifta og samtidig innføre klimarabatt. En slik klimarabatt vil gjøre at de som bruker mer enn gjennomsnittet, går i minus, mens de som bruker mindre, går i pluss. Klimarabatten skal gå til de med lave og middels inntekter, og ha barnetillegg.

2. En politikk som reduserer forbruket

Verken klimaet eller naturen tåler et økonomisk system som krever stadig økt forbruk på en klode med begrensede ressurser. Allerede 29. juli hadde vi brukt opp verdens fornybare ressurser for i år. Resten av året låner vi ressurser fra kommende generasjoner. Tall fra Framtiden i våre hender viser at de ti prosent rikeste husholdningene gjennom sitt forbruk har dobbelt så høye klimagassutslipp som resten av oss.

Å ta ut framtidig produktivitetsvekst i fritid heller enn i økt forbruk vil være et viktig tiltak.

Luksusforbruk må få høyere miljøavgifter enn vanlig forbruk. Det bør være ulovlig å kjøre privatfly. Doble garantitider vil presse produsentene til å lage varer som har økt levetid og kvalitet, og som kan repareres. Avgiftspolitikken må gjøre det mer lønnsomt å reparere og gjenbruke enn å kaste. Vi vil ha momsfritak på reparasjoner og utleie av klær, sko, tur- og sportsutstyr og elektronikk.

Samtidig må Oslo øke utlånet på bibliotekene av ting vi innimellom trenger, som verktøy og elektronikk, og gjøre det lettere å lære å reparere for eksempel klær og sykler selv. Ikke minst må vi vise at gode liv har mer fritid og mindre forbruk. Derfor vil Rødt at Oslo skal starte arbeidet for 6-timers arbeidsdag. Å ta ut framtidig produktivitetsvekst i fritid heller enn i økt forbruk vil være et viktig tiltak for å motvirke klima- og miljøkrisa.

3. En boligpolitikk som reduserer forskjeller og transport

Miljøfotavtrykket til hver enkelt av oss handler om transport, mat og bolig. Stadig flere i vanlige yrker, som lærere, sykepleiere, renholdere og butikkmedarbeidere, har ikke råd til å bo i byen de jobber i. Det øker forskjellene og utslippene fra transport. Det må snus gjennom en storskilt satsing på ikke-kommersielle boliger med priser vanlige folk har råd til. Vi vil også begrense hvor stor plass de rikeste skal få lov til å legge beslag på. Rødt ønsker maksstørrelse på de største boligene i Oslo slik at også utslippene fra oppvarming og oppussing hos de rikeste går ned.

Storskilt satsing på ikke-kommersielle boliger med priser vanlige folk har råd til.

Byutviklingspolitikken må bidra til å redusere utslipp. Vi trenger ikke å ha plass hjemme til konfirmasjoner og 50-årsdager hvis vi kan dele på lokale forsamlingslokaler, vi trenger ikke kjøre overalt hvis folk har nærbutikker, gode tjenestetilbud og fritidstilbud der de bor.

4. Rettferdig transportpolitikk

Rødt vil stoppe miljøfiendtlige motorveier, og heller bruke pengene på tog og annen kollektivtrafikk. Vi får ikke tryggere bomiljøer eller mindre svevestøv hvis gatene fylles av elektriske heller enn fossile biler. Vi vil ha makstak for elbilsubsidier. Rimelige og lette elbiler bør subsidieres fullt ut, mens elektrisk porsche, tesla og andre luksusbiler får de samme avgiftene som andre biler.

Elektrisk porsche, tesla og andre luksusbiler får de samme avgiftene som andre biler.

Økt satsing på jernbane får mer av godstrafikken vekk fra vogntogene som bidrar til mye støy og stor forurensing i store deler av Oslo.

Når vi bruker mindre plass og penger på bil, har vi også mer ressurser til å redusere utslippene gjennom kollektive tiltak. Rødt foreslo i sist statsbudsjett å redusere billettprisen på all kollektivtrafikk med en femtedel. I Oslo fikk vi gjennom at barn opp til 6 år kan reise gratis, men har foreløpig ikke fått gjennomslag for å redusere prisene generelt og øke varighetene på enkeltbilletter.

5. Stopp sentralisering

Etter åtte år med høyrepolitikk har vi fått færre studieplasser, politifolk og sykehus i distriktene. Dette er ikke godt nytt for noen, heller ikke oslofolk. Ved å motvirke sentraliseringen reduserer vi også presset på boligmarkedet i Oslo, vi reduserer pendlertrafikken og sikrer at vi har plass til klimatilpasningen vi trenger. Vi må reversere mange av høyresidas reformer, og gi mer penger til kommunene. Slik sikrer vi at folk i hele landet har gode og trygge velferdstjenester.

Å ha nok natur, også i bynære strøk, er helt nødvendig.

Å ha nok natur, også i bynære strøk, er helt nødvendig for å ha kapasitet til å tilpasse oss økte klimaendringer med mer flom og tørke. Bytrær kan redusere gjennomsnittstemperaturen på de litt for varme sommerdagene med en grad. God plass rundt elvene hindrer store skader når ekstremvær og styrtregn gir oss stadig flere flommer. Vi vil utfordre AP, SV og MDG i Oslo til å stoppe den stadige bygginga av høyhus og andre bygg tett på elvene. Starten bør være å droppe den planlagte høyblokka som skal gå midt over Akerselva på Gullhaug torg.

Powered by Labrador CMS