Nå har Gaustad sykehus (på bildet) og Rikshospitalet knyttet seg til fjernvarmenettet i byen.
Nå har Gaustad sykehus (på bildet) og Rikshospitalet knyttet seg til fjernvarmenettet i byen.

Rikshospitalet og Gaustad sykehus tilknytter seg fjernvarmeanlegget i Oslo

Sykehusene Rikshospitalet og Gaustad har nå konvertert fra lokal varmeproduksjon med olje og elektrisitet til fornybar fjernvarme fra Fortum Oslo Varme.

Publisert

Dermed vil sykehusene redusere bruken av fossile energikilder og redusere utslipp i luften. Oslo universitetssykehus bidrar også til å forsterke fjernvarmenett i området.

Til sammen bruker sykehusene årlig cirka 40 GWh til oppvarming, varmt vann og damp, noe som tilsvarer varmebehovet til over 3000 leiligheter i Oslo.

– Betydelig miljøbidrag

Høsten 2020 ble avtalen signert. Etter et omfattende arbeid med ny fjernvarmetrase og ombygging av fyrhusene kunne Fortum Oslo Varme starte varmeleveransene i november 2021.

Fortum Oslo Varme har overtatt driftsansvaret for fyrhusene på sykehusområdene, som nå er bygd om og oppgradert til å kunne benytte bioolje, og fyrhusene er knyttet til fjernvarmenettet via nye rørledninger. Rikshospitalet har nå 100 prosent reservekapasitet.

– Prisene på energi forventes å kunne ligge på et konkurransedyktig nivå på sikt. Avtalen representerer også et betydelig miljøbidrag i form av redusert CO2-utslipp til oppvarming av sykehusene, sier direktør i Oslo sykehusservice, Geir Teigstad.

Powered by Labrador CMS