DEBATT

Reguleringsplanen for utbygging av Grefsenkleiva.
Reguleringsplanen for utbygging av Grefsenkleiva.

— Planen for Grefsenkleiva og Trollvann skader Grefsenåsen og bryter med byrådets samarbeidsplan

— Reguleringsplanene for alpinbakkene i Grefsenåsen havner i disse dager på bordet til idrettsbyråd Omar Gamal (SV). Planen er dessverre en ren utbyggingsplan for Oslo skisenter og vil ramme alle de andre som bruker Grefsenåsen.

Publisert

Reguleringsplanen er laget av idrettsseksjonen i bymiljøetaten, og reiser en rekke spørsmål som bør være vanskelige for byråden.

Vil Omar Gamal rasere verneverdig skog i et av Oslos viktigste friluftsområder? Vil miljøpartiet SV dumpe stein fra byens tunnelarbeider i marka? Vil partiet la tunge lastebiler passere boligveiene på Årvoll 45 000 ganger i utbyggingsperioden? Vil partiet blokkere den eneste bilfrie adkomsten til Lillomarka fra Grefsen, Disen og Lofthus?

Vil partiet åpne for større biltrafikk og villparkering i boligområdene? Vil SVs byråd handle i strid med byrådsplattformen, og bryte byrådets løfter til velgerne?

At dette skjer hvis han godkjenner det forslaget til reguleringsplan som bymiljøetaten er i ferd med å ferdigstille.

— Nødvendig med reguleringsplan

Slalåmanlegget i Grefsenåsen omfatter bakkene i Grefsenkleiva og Trollvann. Oslo skisenter er privat, mens grunnen leies av kommunen. Heisene er nedslitt, og noen bakker må jevnes ut. Ingen er mot en oppgradering av dette, innenfor dagens rammer.

Området er uregulert og ligger innenfor markagrensa. Derfor er en reguleringsplan helt nødvendig. Problemet er at forslaget til reguleringsplan bryter klart med byrådets samarbeidsplattform. Der står det at byrådet skal «Ikke åpne for utbygging eller utvidelse av idrettsanlegg i Marka, med unntak av Huken.»

Forslaget til reguleringsplan er både en utbygging og en stor utvidelse av anlegget. Det er fullstendig på idrettens premisser. Bymiljøetaten har ikke invitert verken friluftsorganisasjoner eller velforeninger til samarbeid om prosjektet.

— Utvider skianlegget

Forslaget vil føre til at det bearbeidete arealet øker med 50 til 70 prosent. En planlagt heis fra topp til bunn vil rasere verneverdig skog ved stien til fortidsminnet Haralds hytte. Hytta ligger i et område med gammel skog av regional verdi, som skal vernes av Statsforvalteren. Stien til hytta går gjennom en spesiell fjellformasjon. Heisen vil skjære rett gjennom den verneverdige skogen, blottlegger fjellformasjonen og forringer det unike stedet.

Mellom kleivene blir det hogd mange mål skog til transportgate og ny toppstasjon. I Grefsenkleiva skal det bygges en ny nedfart til storslalåmtrening. Det fører til store terrenginngrep. For å gjøre Grefsenkleiva bratt nok må den fylles opp med 200 000 kubikkmeter fyllmasse, som skal hentes fra byens mange tunnellanlegg. Transporten alene vil gi 45 000 lastebilpasseringer på Årvoll, noe som tar 83 uker, eller ett år og sju måneder.

— Turveien blir livsfarlig å bruke

Vestsida av Grefsenåsen er svært bratt, så turveien/skiløypa fra Akebakkeskogen er den eneste bilfrie adkomsten til Lillomarka fra sørvest. I dag krysser turveien Grefsenkleiva ved bunnen av dagens heis. Når heisen forlenges vil to nedfarter krysse turveien, og den blir livsfarlig å bruke.

I Tryvann er alle skiløyper som en gang krysset dagens nedfarter nedlagt. For å unngå dette i Grefsenkleiva må det bygges bru til turveien. Reguleringsplanen har ikke noe krav om bru.

Kapasiteten til Oslo skisenter blir fordoblet, og resultatet blir trafikkøkning i nærområdet. Kollektivdekningen er dårlig. På Trollvann skal parkeringsplassen utvides til det doble, innenfor markagrensa. Totalt blir det 500 parkeringsplasser på Grefsenkollen. Dit går bussen bare i helgene.

— Solgt som folkepark

Grefsenåsen ligger som en halvøySSS i et av Norges tettest befolkete områder. Åsen har en av byens beste utsikter, spennende terreng og variert skog. Skogen er i bruk hele døgnet, året rundt. Da Grefsenåsen ble solgt til kommunen i 1913, var betingelsen at den skulle legges ut til folkepark. Åsen kan ikke regnes som et utbyggingsområde, men må vurderes som et helhetlig friluftsområde med unike kvaliteter.

Idrettskontoret i bymiljøetaten har ikke forstått dette. Deres rapport om friluftsverdiene gir parkeringsplassen på Grefsenkollen høyere poengsum enn skogen omkring. Forstå det den som kan.

Vi som kritiserer planene ønsker også at barn og unge skal stå slalåm i Grefsenåsen. Det vi ber om er en oppgradering som bevarer åsens friluftsverdier og tar hensyn til alle brukergrupper. Et alpinanlegg i lavlandet brukes maksimalt tre måneder i året. Resten av året er det ødelagt natur.

Vi har laget en full gjennomgang av saken som ligger åpent på nett.

— Bryter med byrådsplattformen?

Hvis byrådet skal følge sin egen samarbeidsplattform blir saksbehandlingen enkel: Reguleringsforslaget må avvises og sendes tilbake til tegnebordet.

Dessverre er det mange løftebrudd i norsk politikk. Omar Gamals vurdering av reguleringsplanen må fram i lyset.

Powered by Labrador CMS