Foreldrearbeidsutvalget ved Apalløkka skole. Foto: Lene K. Wiberg
Foreldrearbeidsutvalget ved Apalløkka skole. Foto: Lene K. Wiberg

– La oss slippe fakkeltog og demonstrasjon i framtida. Vi vil feire bydel Grorud!

Kjære bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide og folkevalgte politikere i bydelen. Her kommer en klar melding fra bydelens foreldre: Bydelen trenger flere, ikke færre, tilbud for ungdom.

Publisert

I disse dager skal bydelsbudsjettet for 2019 vedtas. Dette var et budsjett som først hadde forslag til betydelige kutt i tjenester til barn og ungdom.

Det har kokt i bydelen etter at forslaget ble lagt fram. Ungdommene i bydelen er sjokkerte og fortvila, og vi foreldrene overraska og bekymra. Det ser heldigvis ut til at ekstrabevilgninger fra bystyret gjør at Fyrhuset og andre tilbud til barn og unge får opprettholde driften i ett år til.

Men det er også viktig for ungdommene våre at vi får beholde oppsøkende team. Vi er fortsatt rystet. Du har sendt et dårlig signal til oss. Å spare inn på tiltak som er der for at barn og ungdom har noen å snakke med og noe å holde på med på fritida, er etter vår mening uklokt.

Øystein Eriksen Søreide er bydelsdirektør i bydel Grorud. Foto: Tomas Moss / Flickr
Øystein Eriksen Søreide er bydelsdirektør i bydel Grorud. Foto: Tomas Moss / Flickr

Unngå at fattigdom går i arv

Ett av fire barn vokser opp i lavinntektsfamilier i vår bydel. Vi mener at man må investere i barn og unge for å unngå at fattigdom går i arv. Fritidsklubber og aktivitetshus er en smart og billig investering. Likeså trygge voksne som er tilgjengelig for ungdom i hverdagen, i nabolaget der de bor.

Dette er lavterskeltilbud som kan spare samfunnet for utgifter i framtida. Slike tilbud forebygger frafall i skolen, fattigdomsutvikling og kriminalitet. Tilbudene er dessuten et viktig bidrag til en trygg og fin oppvekst for alle barn og unge i bydelen.

Vi som bor i Bydel Grorud er stolte av bydelen og av ungdommene våre. Det tror vi du også er. Vi gledet oss med deg da du mottok prisen på vegne av oss for «Årets barne- og ungdomskommune» i 2017. Den ble gitt til Bydel Grorud blant annet for de tre fritidsklubbene, idrettstilbudet, utekontaktene, Fyrhuset og ungdomsrådet.

Ungdom er en ressurs

Så kjære Øystein og folkevalgte politikere i bydelen. Her kommer en klar melding fra bydelens foreldre: Bydelen trenger flere, ikke færre, tilbud for ungdom. De må være lett tilgjengelig og ha trygge voksne som har kompetanse og evne til å møte dem med åpne armer, tillit, forventninger og respekt.

Ungdommene våre er en ressurs som lokalsamfunnet må satse på. Det minste vi kan gjøre er å gi dem trygge rammer, nettverk og møteplasser der de bor.

Vi er glad for at det ser ut som at det er kommet ekstra midler for å bevare mye av tilbudet og møteplasser i 2019. Vi ber dere inderlig om at dere også finner løsninger for å beholde oppsøkende team. Vi vil også be dere om å starte arbeidet tidlig i 2019 med å se på løsninger for å unngå tilsvarende kuttforslag for årene framover.

Dette er ungdom som har gjennomført kurset Fleksibel identitet, et kurstilbud i regi av Oppsøkende Team. Her viser ungdommene frem egen designet FLEXid gensere. Ungdommene får kunnskap gjennom refleksjon og øvelser rundt egen identitet, tilhørighet og utfordringer i et flerkulturelt samfunn. Foto: Nayab Hussain
Dette er ungdom som har gjennomført kurset Fleksibel identitet, et kurstilbud i regi av Oppsøkende Team. Her viser ungdommene frem egen designet FLEXid gensere. Ungdommene får kunnskap gjennom refleksjon og øvelser rundt egen identitet, tilhørighet og utfordringer i et flerkulturelt samfunn. Foto: Nayab Hussain

Samarbeide om godt miljø

Et fakkeltog lyser opp i mørketida, men la oss slippe å måtte bruke faklene på demonstrasjoner. La oss heller fortsette den feiringen av bydelen som vi startet på i 2017!

Vi representerer foresatte for nesten to tusen skolebarn i bydelen. Vi vil mer enn gjerne samarbeide for å gjøre tilbudet i bydelen bedre, slik at enda flere ungdommer får oppleve tilhørighet og et godt miljø på fritiden.

Vennlig hilsen:

  • Apalløkka skoles FAU, v/leder Ove Møllerhagen
  • Grorud skoles FAU, v/leder Øydis Ulrikke Castberg
  • Ammerud skoles FAU, v/leder Kristin Kverndokk
  • Nordtvet skoles FAU, v/leder Haakon Fredriksen
  • Rødtvet skoles FAU, v/leder Lene Karin Wiberg
  • Stedda - den foreldredrevne fritidsklubben på Rødtvet, v/Claus Kvasnes