DEBATT

Uteserveringen på Trattoria Popolare ved Schous plass kan bli populær i sommer.
Uteserveringen på Trattoria Popolare ved Schous plass kan bli populær i sommer.

– Vi vil ha en seriøs utelivsbransje, som følger loven og behandler folk skikkelig, i bydel Grünerløkka

SV synes det er viktig å synliggjøre lovfestingen av lønnsnivået ved vedtak om skjenkebevilling, fordi vi frykter det er stor grad av uvitenhet i utelivsbransjen.

Publisert

Når et serveringssted får skjenkebevilling, skal de få klar beskjed fra politikerne om at de må følge loven og i det minste betale folk deres rettmessige lønn.

Utelivsbransjen er en viktig næring i bydel Grünerløkka. Det er mange som jobber der, og den setter sitt preg på bydelen. Vi vet at dette er en bransje med tøffe marginer og dessverre mye useriøsitet. Bransjen er preget av stor utskifting og mye deltidsjobbing. Det er to sentrale forklaringer på at det også er lav organiseringsgrad.

Hindrer sosial dumping

Det er en håndfull bransjer i Norge hvor forholdene er så prekære at det er innført lovfestet minstelønn. Utelivsbransjen er blant disse: her er minstelønn allmenngjort. Det betyr i praksis at ansatte skal ha tariffestet lønn, uansett om de er organisert i en fagforening eller ikke, uansett om det er tariffavtale på arbeidsplassen eller ikke.

Allmenngjøring er et viktig grep for å unngå sosial dumping. Næringspolitisk er dette viktig, fordi denne lovfestingen er med på å rydde i en bransje med litt for mange cowboyer. Slik gjør loven det lettere for de som driver skikkelig å ikke bli utkonkurrert av useriøse.

SV synes det er viktig å synliggjøre lovfestingen av lønnsnivået ved vedtak om skjenkebevilling, fordi vi frykter det er stor grad av uvitenhet. Det er kanskje ikke så rart: Allmenngjøringen i bransjen har kun eksistert siden desember i 2018, og det er en bransje med stor utskifting og mange arbeidsgivere som ikke er organisert i arbeidsgiverforeninger.

Vil ha en seriøs bransje

Arbeidstilsynet er organet som skal håndheve allmenngjøringen, men vi vet at de ikke har kapasitet til å undersøke hver virksomhet i byen vår.

SV vil ha en seriøs utelivsbransje i bydelen vår som følger loven og behandler folk skikkelig. Ved å ta med våre forventninger til skikkelig drift i skjenkebevillingsvedtaket, er vi med på å spre kunnskap og kan bidra med holdningsendringer i en bransje hvor det i alt for mange år har vært for mange useriøse typer.

Powered by Labrador CMS