Slik så det ut på forsiden til Dagbladet da de skulle vise at folk ga faen i korona-tiltakene..
Slik så det ut på forsiden til Dagbladet da de skulle vise at folk ga faen i korona-tiltakene..

Dagbladet får kritikk for bilder fra Grünerløkka som skulle vise 17. mai-tilstander og at folk ga faen i korona-tiltak

Pressens Faglige Utvalg retter kritikk mot Dagbladet for en artikkel om trengsel på Grünerløkka i Oslo under den første koronanedstengingen i vår.

Publisert

Saken ble omdiskutert for telelinsebruken mange mente ga et feil inntrykk av tilstanden i gatene, skriver Journalisten.

I uttalelsen som ble vedtatt heter det blant annet at Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Dagbladet «burde ha utvist større aktsomhet for å forhindre at bildebruken kunne gi et misvisende inntrykk».

PFU-medlem og NRK-redaktør Stein Bjøntegård uttalte at han ikke var i særlig tvil om at folk fikk et annet inntrykk ved å se bildet enn hvordan virkeligheten var i Markveien den dagen.

Ikke unormalt med telelinse

I sitt tilsvar til PFU skrev Dagbladet at det «på tross av at det i ettertid har oppstått debatt, kan det vanskelig slås fast at Dagbladets framstilling av at det var mange mennesker på Grünerløkka på dette tidspunktet, er feil».

Dagbladet peker også på at det er vanlig journalistisk praksis å bruke forskjellige bildeutsnitt i en TV-reportasje, og at det heller ikke er unormalt å bruke et bilde tatt med telelinse som hovedbilde i en artikkel.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.