Hoggormen krever ikke noe stort leveområde, men i barnehagen får den ikke lov til å være
Hoggormen krever ikke noe stort leveområde, men i barnehagen får den ikke lov til å være

Barn bitt av hoggorm på barnehagens område på Keyserløkka

Verken bymiljøetaten eller huggormeksperter har noen gang registrert huggorm i området i bydel Grünerløkka, men lokalbefolkningen har tidligere støtt på orm på Ola Narr. Huggormen er fredet, men i barnehagen kan den ikke bli værende, sier ekspertene.

Publisert

I en melding som ble lagt ut på Facebook, forteller en mor at hennes datter fikk et bitt i foten på området til Keyserløkka barnehage. Barnets ben hovnet opp, og på legevakt og sykehus ble bittet identifisert som et huggormbitt. Ingen så huggormen.

— Torsdag i forrige uke fikk barnehagen beskjed om et antatt huggormbitt utenom barnehagens åpningstid. Det er ikke gjort noen observasjon av orm eller slange i barnehagens åpningstid. Ansatte har i ettertid iverksatt ekstra kontroll av uteområdet før åpning av barnehagen og før barna går ut for å leke. Det er bestilt befaring av skadedyrkontrollør for å se etter naturlige oppholdssteder for huggorm i umiddelbar nærhet til barnehagen, og vurdering av eventuelle tiltak hvis nødvendig, skriver seksjonssjef Endre Håkonsen i bydel Grünerløkka til VårtOslo.

Huggorm er en fredet, rødlistet art, og kan ikke drepes med mindre den utgjør en fare for liv eller eiendom.

Noen hoggorm er ikke funnet på området i og rundt Keyserløkka barnehage
Noen hoggorm er ikke funnet på området i og rundt Keyserløkka barnehage

— Det er veldig spesielt at det finnes huggorm i et såpass urbant område. Verken jeg eller zoolog Petter Bøckmann ved naturhistorisk museum på Tøyen er kjent med en eneste registrering av huggorm i nærheten, sier huggormentusiast og leder for Norsk Herpetologisk forening, Thor Håkonsen.

Lever på et lite område

Han sier at er det en huggorm som har tatt tilhold på stedet, må den flyttes. En huggorm bruker at ganske lite område på sommerstid. Der vil den oppholde seg helt til den skal finne et overvintringssted.

— Siden det ikke er observert huggorm på stedet tidligere, er det en god mulighet for at det dreier seg om et eksemplar på leting etter et godt leveområde. I så fall vil den ha forsvunnet ut av området nå, sier Thor Håkonsen.

Hoggormentusiast Thor Håkonsen mener det er en meget spesiell hendelse med hoggorm på Keyserløkka. Her er han med en svarthalet klapperslange (Crotalus molossus), funnet i Huachuca-fjellene i Arizona, USA
Hoggormentusiast Thor Håkonsen mener det er en meget spesiell hendelse med hoggorm på Keyserløkka. Her er han med en svarthalet klapperslange (Crotalus molossus), funnet i Huachuca-fjellene i Arizona, USA

På friområdet Ola Narr, ikke mange hundre meterne unna Keyserløkka, er det tidligere gjort noen få observasjoner av orm, høyst trolig huggorm. Mangeårig Keyserløkkaboer Nina Bakstad er en av dem som har møtt orm på Ola Narr.

— Det var helt tilbake til 80-tallet at moren min og jeg så en orm på Ola Narr. Om det var en huggorm, eller en annen art, det tenkte vi ikke på, sier Bakstad.

Vurderer å undersøke nærmere

Området langs Gjøvikbanen over Ola Narr er interessant, mener Thor Håkonsen, og vurderer å undersøke stedet nærmere. Uansett ville funn av huggorm her være svært spesielt.

Det finnes huggorm i områder lenger unna, så som i Grefsenåsen, men Håkonsen mener det vil være nærmest umulig for ett eksemplar å komme helskinnet derfra og helt ned til bydel Grünerløkka.

Det er observert hoggorm tidligere på Ola Narr.
Det er observert hoggorm tidligere på Ola Narr.

— Et annet mulighet er at ormen har havnet i byen som en blindpassasjer. Kanskje med et jordlass, fabulerer Håkonsen.

Håkonsen foreslår at huggormen fanges, og settes ut et stykke unna.

— Det er ikke lett for en huggorm å finne seg et nytt leveområde, men hvis vi flytter den, så vil vi i alle fall gi den en sjanse til å leve videre, sier huggormentusiast Håkonsen.

Har ingen prosedyre for flytting av huggorm

Bymiljøetaten (BYM) sier at de er ikke kjent med hendelsen før nå. Det er svært sjelden at man påtreffer hoggorm i et såpass urbant område.

– BYM har ingen prosedyre for flytting av hoggorm, da dette er sjeldent, og noe som må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er lite trolig at dette vil gjenta seg, da hoggormen er veldig sky. Dersom det skulle vise seg å være et vedvarende problem, så kan det meldes fra til oss, sier BYM.

Hoggormen finnes i flere farger, og kjennes best igjen på det svarte sikksakmønsteret på ryggen
Hoggormen finnes i flere farger, og kjennes best igjen på det svarte sikksakmønsteret på ryggen

På bedringens vei

Barnet som ble bitt er på bedringens vei. Ved huggormbitt er den vanligste reaksjonen hos et menneske bloduttredelser og kraftig hevelse.

— I halvparten av tilfellene oppstår blodtrykksfall som må behandles av lege. Helt fra fødselen kan huggormen kan regulere hvor mye gift den gir fra seg i et bitt. En redd, sint og stresset orm som tror den er i livsfare klarer ikke alltid å regulere dette. Derfor er noen bitt det vi kaller tørre bitt uten gift, sier Thor Håkonsen.

Han forteller at kroppsstørrelsen din har betydning for hvordan du kan takle et bitt. Han sier også at det er viktig å holde seg i ro, for at ikke giften skal transporteres raskt rundt i kroppen.

Powered by Labrador CMS