Grønland politistasjon er en av Oslos fem politistasjoner og er lokalisert i Politihuset i Grønlandsleiret på Grønland.
Grønland politistasjon er en av Oslos fem politistasjoner og er lokalisert i Politihuset i Grønlandsleiret på Grønland.

– Oslopolitiet skal få et moderne politihus til en nøktern pris

Regjeringen har besluttet at politihuset skal rehabiliteres og at det skal etableres en ny operasjonssentral der dagens politihus på Grønland ligger. – En spennende oppgave.

Publisert

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å avklare hvordan rehabiliteringen skal skje.

– Å rehabilitere politihuset og tilpasse den til nye tider og behov er en spennende oppgave. Å gjenbruke bygningen og ikke bygge nytt, er viktig i et bærekraftperspektiv, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Et nøkternt prosjekt

– Vi skal vurdere en trinnvis gjennomføring av rehabiliteringen. Vi skal også kalkulere kostnadene, anbefale hvordan prosjektet best kan gjennomføres og hvilken kontraktstrategi som bør legges til grunn, forteller Nikolaisen, i en pressemelding.

Avklaringsfasen skal sammenfattes i en rapport, som danner grunnlaget for oppstarten av et forprosjekt for rehabiliteringen.

– Målet er at Oslo-politiet skal få et moderne politihus og en operasjonssentral som tilfredsstiller dagens krav, men samtidig at dette skal være et nøkternt, kostnads- og arealeffektivt prosjekt, sier Nikolaisen.

Bygget er vernet

Oslo politihus på Grønland er landets største politihus. Bygningen er på hele 55.000 kvadratmeter, og den er nå over 40 år gammel.

Bygget sto ferdig i 1978, og er tegnet av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor. Det ble utvidet med en sentralarrest i 2007.

Hovedbygningen er vernet, og det står på Byantikvarens gule liste. En begrunnelse for vernet er at bygget er en monumental eksponent for omorganisering og sentralisering av politiet fra slutten av 1960-tallet.

Powered by Labrador CMS