- Om personer ikke kan være lokalpolitikere i bydelen fordi de må ofre inntektsgivende arbeid, er det et demokratisk problem, sier Teodor Bruu. Foto: Vegard Velle
- Om personer ikke kan være lokalpolitikere i bydelen fordi de må ofre inntektsgivende arbeid, er det et demokratisk problem, sier Teodor Bruu. Foto: Vegard Velle

– Ingen har vedtatt å legge ned juniortilbudet i Gamle Oslo

Jeg mener at politikerlønninger generelt er for høye, og ønsker redusert lønn for politikere på Stortinget og i byrådet, men jeg opplever at det er bred enighet om at bydelspolitikere er underlønna.

Publisert

18. november kom det en artikkel i VårtOslo om to vedtak bydelsutvalget i Gamle Oslo hadde gjort på bydelsutvalgsmøtet noen dager før. Det ene vedtaket handler om godtgjørelsen til politikerne i bydelen, og det andre handler om drift av en barne- og ungdomsklubb som heter Juniorklubben G.

For å ta det siste først: vi har ikke vedtatt å legge ned Juniorklubben G, noe jeg ettertrykkelig forklarte VårtOslos journalist. Budsjettet til bydelen for 2020 skal vedtas på møtet i desember, og der håper vi å finne penger til gode barne- og ungdomstiltak i bydelen. Dette er så klart viktig for oss.

Stemte nei til Rødt-forslag

Gode tilbud for barn og unge er ikke bare viktig for barna og deres foreldre, men virker forbyggende og er trygghetsskapende. Når vi for en måned siden ble gjort oppmerksom på at prosjektmidlene fra områdeløftet til dette juniortilbudet hadde tatt slutt, har vi arbeidet med å finne en best mulig løsning for barna i bydelen.

Det er viktig at vi finner løsninger som er så gode som mulig, som holder seg over tid og som vi kan finne trygge økonomiske rammer til.

Det vi stemte nei til på bydelsutvalgsmøtet nå i november, var et forslag fra Rødt om å sikre drift av Juniorklubben G uten å si hvor pengene skulle hentes fra. Det er ikke mulig å gjøre, og ikke ansvarlig.

Må se ungdomssatsingen under ett

Det er bedre politikk å se dette i sammenheng med både bydelens budsjett og fordeling av områdeløftmidlene i bydelsutvalgets møte i desember. Det er bare én måned til, og slik sikrer vi at vi finner gode løsninger som holder seg over tid. Alle barne- og ungdomstilbud må sees under ett.

Det er godt mulig vi ender på en videreføring av Juniorklubben G slik den har blitt drevet i dag. Det kan også hende vi øker finansieringen. Eller det kan hende vi finner det mer hensiktsmessig å satse på andre tiltak for den samme aldersgruppen. Det vet vi ikke før vi får sett budsjettet som helhet, og det arbeidet begynner for fullt nå. Det er dårlig politikk å hoppe i det første og beste.

Vrir på sannheten

Og så til det andre: det stemmer at vi valgte en annen godtgjørelse til BU-leder og BU-nestleder enn det som tidligere har vært i bydelen. Vi har lagt oss på et nivå som nesten alle andre bydeler velger.

Alle bydelene kan velge mellom en sats som tilsvarer 100.000 og 180.000 til leder av bydelsutvalget. Begge satsene er lave og speiler ikke hvilket stort ansvar det er å lede en bydel. Hvis vi ønsker politikere som faktisk har tid til å følge opp bydelspolitikken, så må de faktisk få en godtgjørelse som speiler det.

Vi ønsker oss bydelspolitikere som har tid til å drive viktig politisk arbeid. Det er til det beste for bydelens innbyggere og sikrer at makt ikke flyttes fra politikk til administrasjon. Det fremkommer svært uriktig i VårtOslos artikkel at BU-leder vil få en godtgjørelse tilsvarende 900.000 i årslønn. Det er å vri noe voldsomt på sannheten.

Bydelspolitikere er underlønna

Sannheten er at vi har vedtatt en sats på 180.000 for et verv som fort ligner et halvt årsverk og er et stort og viktig ansvar.

Jeg mener at politikerlønninger generelt er for høye, og ønsker redusert lønn for politikere på Stortinget og i byrådet, men jeg opplever at det er bred enighet om at bydelspolitikere er underlønna.

De gjør en viktig jobb for lokaldemokratiet, og må ofre inntektsgivende arbeid for å kunne gjøre den innsatsen som trengs i bydelen. Det er et demokratisk problem dersom noen ikke har muligheten til å være folkevalgte i lokalpolitikken.

Powered by Labrador CMS