DEBATT

— Vår melding til Oslo- politiet er derfor: Kom til Etterstad - vi savner dere, skriver Johnny Gimmestad.
— Vår melding til Oslo- politiet er derfor: Kom til Etterstad - vi savner dere, skriver Johnny Gimmestad.

Åpent brev til politiet: - Kom til Etterstad - vi savner dere!

Til politiet: Vår del av byen, Etterstad, har lenge vært en fredelig oase.Og er det på mange måter fortsatt. Men nå ser vi klare tegn til en utvikling som uroer oss sterkt.

Publisert

Det er økende trafikk av folk som dels omsetter, dels bruker ulike former for narkotika i vårt nærmiljø. Utviklingen har skutt fart denne våren.

Vi ser for eksempel at enkelte områder i nær tilknytning til våre bomiljøer brukes som depot for narkotika. Og både bruk og omsetning skjer temmelig åpenlyst. Det hører også med i bildet, at vi har observert bruk av narkotika knyttet til Etterstad videregående skole.

Sprøytespisser ved barnehager og skoler

Ikke til å undres over, kanskje. Her er store områder godt skjermet for innsyn. Samtidig er veien kort til knutepunkt for kollektivtrafikken. Dermed blir det lett å komme seg raskt til og fra, også for personer som ikke har tilhold i disse områdene til daglig.

Utviklingen bekymrer oss av flere grunner. Først og fremst fordi det er en ulovlig aktivitet som også gjerne fører andre kriminelle aktiviteter, i form av tyveri og vold/trusler med seg.

Dernest fører utviklingen også med seg etterlatenskaper, i form av brukte sprøytespisser og annet brukerutstyr. Svært uheldig, ikke minst fordi det til dette området sogner en rekke barnehager og skoler.

Tilstedeværelse og patruljering

Endelig betyr en slik bruk utvikling at den unike kvaliteten ved det åpne og tilgjengelige utemiljøet her på Etterstad forringes betraktelig. Dette angår mange tusen mennesker, både beboere og de som ferdes gjennom området til daglig.

Derfor håper vi Oslo-politiet vil bidra til å forebygge en slik utvikling, primært gjennom hyppigere tilstedeværelse og patruljering.

Et synlig politi vil etter vår oppfatning være et av de beste midler til å unngå at det som hittil har vært en fredelig bydel blir et attraktivt, skjermet sted for kriminell aktivitet. Vår melding til Oslo- politiet er derfor: Kom til Etterstad - vi savner dere!