DEBATT

Politiet på Elgsletta etter en knivstikking i mai i år. Parken er et kjent tilholdssted for mange rusavhengige i Oslo.
Politiet på Elgsletta etter en knivstikking i mai i år. Parken er et kjent tilholdssted for mange rusavhengige i Oslo.

Åpent brev til sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap): - Ikke snikinnfør fristed for rusavhengige på Elgsletta!

— Hvis det blir slik at Elgsletta skal brukes som åpen russcene, med en aksept fra politiet om at der kan man fritt kan selge og injisere stoff, så vil det for vår lille familie være spikeren i kisten. Da flytter vi!

Publisert

Hei Rina (eller hvem som nå enn leser hennes e-post).

Jeg skriver til deg som ansvarlig byråd for ruspolitikken i Oslo kommune. Jeg bor i Norbygata 3-9-13 rett ved siden av Elgsletta og midt mellom Prindsen og Urtegata. Jeg er sykepleier i velferdsetaten og i tillegg småbarnsmor til to barn på to og fem år.

Vi har bodd på Grønland i ti år og elsker å bo her. Jeg bruker å si at vi har Grønland i hjertet. Som mor til to små barn gjør jeg meg jevnlig overveielser i forhold til å bo og virke på Grønland.

— Ulemper med utflytting og russcene

Så langt har vår familie valgt å bli boende og vi er i tillegg veldig tydelig på dette til omgangskretsen, som siden barna ble født har satt store spørsmåltegn ved hvorvidt det i det hele tatt er mulig å bo på Grønland og ha barn her.

Jeg skal ikke ligge skjul på at det er noen ulemper med å bo her. Både med russcenen men også med en stor utflytting av likesinnede, såkalte ressurssterke familier. Det har kommet så langt at jeg nesten ikke snakker med nye foreldre i barnehagen før jeg har kartlagt; a) hvor mange kvadratmeter de bor på, og b) om de tenker at de skal bli boende her.

Det er trist men sant. Men etter å ha hatt nære bånd til andre familier med dertilhørende sorg når de flytter, har vi valgt at vi inntil en skolestart forholder oss til de vi kjenner i miljøet, og som er tydelige på at de også ønsker å bli boende. I tillegg til flere som vi prøver å holde kontakten med, men som har valgt å flytte.

Vårt eldste barn på fem år skal neste år begynne i skole og med vår adresse sogner vi til Vahl skolekrets. I vår familie er vi enige om at Vahl ikke er et godt alternativ, og hvis ikke vi får plass på en av de andre skolene som ligger i området har vi en plan klar, nemlig Nyskolen (det vil si hvis vi ikke får plass på hverken Gamlebyen, Tøyen, Lakkegata eller Møllergata).

— Kvier oss for å bruke området

I det hele tatt å ha søkt vår datter inn på en privat skoleløsning sier veldig mye om hvor godt vi liker å bo på Grønland. For å søke seg inn på privatskole strider til de grader mot alt hva jeg tror på politisk. Men tanken på at datteren vår kanskje ikke får et annet alternativ enn Vahl vekter i denne sammenhengen høyere enn egne politiske holdninger.

Og hele diskusjonen om Vahl er ikke temaet jeg primært ønsker å løfte i denne e-posten. I det siste har det på nytt vært en del skriverier om at Foreningen for Human Narkotikapolitikk ønsker å omgjøre Elgsletta til åpen russcene.

Det er definitivt en veldig åpen russcene der per nå. Nesten til en slik grad, at man til tider kan undre seg om det allerede har blitt implementert. Vi går jevnlig forbi her fordi vi bruker Akerselva som rekreasjonsområde. Men i det siste har vi begynt å kvie oss for å bruke området nettopp på grunn av den store russcenen.

— Skremmende og kaotisk atmosfære

Torsdag siste uke var vi i Mathallen og på vei hjem gikk jeg til fots mens min mann kom etter med barn på sykkel. På veien hjem, og rett før Elgsletta, var det store innslag av folk som satt med nålen i armen (bokstavelig talt), fulle afrikanske menn som talte høyt og en generell skremmende og kaotisk atmosfære av både stort og smått i rusmiljøet, både for store og for små.

Det var såpass ille at jeg ba min mann om å kjøre en annen vei hjem for å skåne barna våre for den opplevelsen, siden de er så små at det er vanskelig å forklare hva det er som skjer. Jeg snakket med flere av dem som satt med nål i armen og problematiserte atferden deres rett ved siden av stien som går langs Akerselva. Og jeg opplevde at de langt på vei skjønte hva jeg snakket om.

De så også ut som om de skulle gå et annet sted. Men hvis det blir slik at Elgsletta faktisk skal brukes som åpen russcene, med en aksept fra politiet om at det er et sted hvor man fritt kan selge og injisere stoff, så vil det for vår lille familie være spikeren i kisten. Da flytter vi!

Dette er noe vi absolutt ikke ønsker. For oss så langt, har fordelene ved å bo her, langt overgått ulempene. I tillegg vil det være utrolig spesielt å tillate en åpen russcene nettopp her med tanke på Tøyen- og Grønlandsløftet og mange av de positive ringvirkningene vi allerede ser.

— Mer synlig politi

Tanken på at det forhåpentligvis snart skal bli gågate i Grønlandsleiret er for oss en ekstrem positiv ting. Og får man i tillegg sluttet med "trafikkmaskinen" over Vaterland med dertilhørende "herligheter", ser vi ikke for oss at vi noensinne kommer til å forlate dette flotte og givende nabolag hvor det er plass til alle. Også rusavhengige. Men ikke på en åpen russcene på Elgsletta!

Jeg ber også om at det adresseres politisk at det allerede i dag er en veldig åpen russcene på Elgsletta og ber innstendig om at den ikke "snikinnføres" fordi den på en måte allerede er der. Ønsker også at det adresseres til politiet, slik at de gjennomfører daglige og synlige patruljeringer sammen med patruljering på Vaterland og i Brugata.

Med tanke på at Brukerrommet er maks 100 meter vekk (og ja, jeg vet at per nå er det dårligere kapasitet der på grunn av covid-19) er det enda mer beklagelig at så mange ser et behov for å bruke Elgsletta til åpenlys injisering.

— Forteller at nok er nok

Med tanke på at to av de mest utfordrede skolene (Vahl og Hersleb) ligger rett ved siden av Elgsletta, er det enda mer beklagelig. Vi ønsker på ingen måter at våre barn skal vokse opp i en blendahvit verden, hvor man skal skjermes for at ikke verden er rosenrød. Hadde det vært tilfellet hadde vi, som mange andre, flyttet fra Grønland med en gang vi hadde født datteren vår.

Selv har vi så langt, som tidligere sagt, mest sett fordeler. Med "nytt" byråd har vi også tydelig merket en prioritering av småbarnsfamilier med fantastiske lekeplasser som dukker opp både her og der i indre by. Det er helt fantastisk!

Så dette er å anse som en bønn og som en tankevekker til deg fra en som bor på Grønland, er såkalt ressurssterk med små barn. De som man veldig gjerne ønsker skal bli boende, har jeg inntrykk av. Og som nå forteller at nok er nok. Distribuer gjerne til hvem som helst som du mener vil ha nytte av å lese det. Uansett om det er til andre politikere, Oslo-politiet eller annet.

Powered by Labrador CMS